2

رده بندی سوپرلیگ 500 متر بزرگسالان بانوان

2

رده بندی سوپرلیگ کیرین بزرگسالان بانوان

12

تعداد مسابقات

ستاره زرگر

ستاره زرگر
0
21 سن
164 قد
---- وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 سوپر لیگ - پیست - 1 1 60 سوپرلیگ کیرین سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان 129 تهران 100 1401-02-18
2 سوپر لیگ - پیست - 1 1 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان 129 تهران 0 1401-02-18
3 سوپر لیگ - پیست - 1 1 60 سوپرلیگ 500 متر سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان 129 تهران 00:00:37.571 100 1401-02-18