سپهر نظافتی | دوچرخه سواری مدرن

6

رده بندی سوپرلیگ استقامت جاده جوانان آقایان

7

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی جوانان آقایان

5

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان آقایان

34

تعداد مسابقات

سپهر نظافتی

سپهر نظافتی
10
18 سن
180 قد
60 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 لیگ دسته یک - استقامت - م2 22 0 لیگ دسته اول استقامت جاده سیمرغ نیشابور بزرگسالان آقایان 39 نیشابور 01:55:00.000 0 1401-05-22
2 انتخابی تیم ملی 15 0 کاپ کلاس 3 اومنیوم رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 21 تهران 0 1401-03-04
3 سوپر لیگ - پیست - 1 5 24 سوپرلیگ 1000 متر کلاسیک ایران جوانان آقایان 23 تهران 00:01:16.230 61 1401-02-22
4 سوپر لیگ - پیست - 1 20 0 سوپرلیگ اسپرینت کلاسیک ایران جوانان آقایان 23 تهران 0 1401-02-22
5 سوپر لیگ - جاده - م1 6 18 سوپرلیگ استقامت جاده کلاسیک ایران جوانان آقایان 23 تهران 02:03:44.000 56 1401-02-22
6 سوپر لیگ - پیست - 1 4 30 سوپرلیگ اسکرچ کلاسیک ایران جوانان آقایان 32 تهران 67 1401-02-22
7 سوپر لیگ - پیست - 1 7 12 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی کلاسیک ایران جوانان آقایان 23 تهران 00:03:58.800 56 1401-02-22
8 سوپر لیگ - پیست - 1 -- 0 سوپرلیگ اومنیوم استان خراسان رضوی جوانان آقایان تهران 0 1401-02-22
9 سوپر لیگ - پیست - 1 -- 0 سوپرلیگ دورامتیازی استان خراسان رضوی جوانان آقایان تهران 0 1401-02-22