3

رده بندی سوپرلیگ کیرین جوانان بانوان

8

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان بانوان

26

تعداد مسابقات

فاطمه دادگر ترکمبور

فاطمه دادگر ترکمبور
5
16 سن
162 قد
58 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 مسابقه سرخه حصار 13 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد بانوان 41 تهران 01:14:35.000 0 1401-02-31
2 سوپر لیگ - پیست - 1 2 45 سوپرلیگ کیرین باشگاه بالابان چابهار جوانان بانوان 33 تهران 85 1401-02-18
3 مرحله ی نخست لیگ DNF 0 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی باشگاه بالابان چابهار جوانان بانوان 33 تهران 0 1401-02-18
4 مرحله ی نخست لیگ 3 36 سوپرلیگ اسکرچ باشگاه بالابان چابهار جوانان بانوان 33 تهران 75 1401-02-18
5 مرحله ی نخست لیگ -- 0 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی باشگاه بالابان چابهار جوانان بانوان تهران 0 1401-02-16
6 مرحله ی نخست لیگ -- 0 سوپرلیگ استقامت جاده باشگاه بالابان چابهار جوانان بانوان تهران 0 1401-02-15