8

رده بندی تور کلاس 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان

13

تعداد مسابقات

فراز شکری

فراز شکری
5
37 سن
170 قد
65 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 Kiremitliktepe Mtb Cup 6 0 بین المللی شورت ترک آکادمی ملی فراز بزرگسالان آقایان Turkiye 0 1401-04-01
2 Vekse MTB Cup 9 2 بین المللی کراس کانتری آکادمی ملی فراز بزرگسالان آقایان Turkiye 0 1401-02-25
3 Koramaz Eleminator MTB Cup 10 0 بین المللی شورت ترک آکادمی ملی فراز بزرگسالان آقایان Turkiye 0 1401-02-24
4 تور سهند - مجموع کلی 4 20 تور کلاس 1 کراس کانتری رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 107 مراغه 02:19:07.000 0 1401-03-21
5 تور سهند - روز دوم 4 0 تور کلاس 1 کراس کانتری رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 107 مراغه 00:50:51.790 0 1401-03-20
6 تور سهند - روز نخست 4 0 تور کلاس 1 کراس کانتری ماراتن رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 107 مراغه 01:28:17.000 0 1401-03-19
7 مسابقه سرخه حصار 10 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد آقایان 81 تهران 01:28:15.000 0 1401-02-31