دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

باشگاه تک سواران

باشگاه تک سواران
قزوین شهر
میلاد باقری مدیر
1400 تاسیس
تک سواران بایک شاپ اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
محمد حسین حیاتی فرد کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 8 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 47 0 1400-03-21
فربد بهرامی کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 8 کراس کانتری جوانان آقایان 47 0 1400-03-21
آرین طهمورپور کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 11 کراس کانتری جوانان آقایان 36 0 1400-03-21
آرین طهمورپور مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
آرین طهمورپور مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 20 کراس کانتری جوانان آقایان 12 0 1400-08-11
محمد معین گلناری مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 22 کراس کانتری جوانان آقایان 9 0 1400-08-11
مرتضی محتشم شاد مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 4 0 1400-08-11
صدرا اکبرزاده قالیبافی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-08-11
محمد حسین حیاتی فرد مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 15 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 26 0 1400-08-11
بهاره کشاورز کلهری مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 10 کراس کانتری جوانان بانوان 39 2 1400-08-14
ایلیا کاویان مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 23 کراس کانتری جوانان آقایان 8 0 1400-08-11
محمد حسین حیاتی فرد کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 8 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
ایلیا کاویان کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 9 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
پارسا ثابتی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 5 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
محمد معین گلناری کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
بهاره کشاورز کلهری کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 5 کراس کانتری جوانان بانوان 0 0 1400-12-13
مرتضی محتشم شاد تور سهند - روز نخست تور کلاس 1 مراغه DNF کراس کانتری ماراتن بزرگسالان آقایان 0 0 1401-03-19