دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

نیروی هوایی (باشگاه عقاب)

نیروی هوایی (باشگاه عقاب)
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
علیرضا عسکریان مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
فرشاد اشتیانی عرقی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
مسعود خاکی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 45 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
علیرضا صالحی فر مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 4 0 1400-07-08
علیرضا عسکریان مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 34 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
مسعود خاکی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 33 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 8 0 1400-07-09
علیرضا صالحی فر مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1400-07-09
علیرضا عسکریان مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
علیرضا عسکریان مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
علیرضا صالحی فر مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 5 0 1400-07-22
علیرضا صالحی فر مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 25 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 12 0 1400-07-22
مهرشاد عظیمی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 6 0 1400-07-22
مسعود خاکی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 4 0 1400-07-22
آرین شمس مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 48 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
آرین شمس مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 32 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 6 0 1400-07-22
مسعود خاکی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
علیرضا عسکریان مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
علیرضا عسکریان کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
مسعود خاکی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 2 0 1400-08-14
یاشار معصومی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 5 0 1400-08-14
ناصر پورهاشمی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 33 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 6 0 1400-08-13