دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

دانشگاه آزاد تبریز

دانشگاه آزاد تبریز
تبریز شهر
دانشگاه آزاد مدیر
1398 تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
حسن سیف الهی فرد تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
حمید پورهاشمی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
علی لبیب شتربان تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
مسعود خاکی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
حسین علیزاده مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 48 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
حسن سیف الهی فرد مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-08
شاهین همای اقدم مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
علی لبیب شتربان مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1400-07-08
خلیل خورشید مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1400-07-08
حمید پورهاشمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
حسین علیزاده مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
خلیل خورشید مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
حمید پورهاشمی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 0 1400-07-09
حسن سیف الهی فرد مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 9 1400-07-09
شاهین همای اقدم مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 55 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
حسین علیزاده مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
علی لبیب شتربان مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-22
حسن سیف الهی فرد مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1400-07-22
حسن سیف الهی فرد مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
خلیل خورشید مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1400-07-22
خلیل خورشید مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 6 1400-07-22
سعید صفرزاده مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-22
سعید صفرزاده مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 9 1400-07-22
حسین علیزاده کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
علی لبیب شتربان کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
علی لبیب شتربان مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
حسین علیزاده مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
شاهین همای اقدم کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 17 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
شاهین همای اقدم مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
حسن سیف الهی فرد مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-14
حسن سیف الهی فرد مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
خلیل خورشید مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1400-08-13
خلیل خورشید مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
حسین علیزاده مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
علی لبیب شتربان مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1400-08-14
سعید صفرزاده مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 60 1400-08-14
سعید صفرزاده مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1400-08-13
حسین علیزاده جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-28
میرصمد پورسیدی گل آخور Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
بهنام آرین Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 46 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
محمد اسماعیل چایچی رقیمی Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 49 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
محمد گنج خانلو Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 57 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
علی لبیب شتربان Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 81 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
آیدین علیاری Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
محمد اسماعیل چایچی رقیمی Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
محمد گنج خانلو Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
آیدین علیاری Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
علی لبیب شتربان Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
بهنام آرین Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
میرصمد پورسیدی گل آخور Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
سبحان الدین فخیمی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 14 استقامت جاده جوانان آقایان 26 0 1401-02-22
بنیامین فنایی بنکدار سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
بنیامین فنایی بنکدار سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 170 0 1401-02-22
بنیامین فنایی بنکدار سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
بنیامین فنایی بنکدار سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 22 استقامت جاده جوانان آقایان 12 0 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 36 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 4 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 67 9 1401-02-21
علی اصغر موسی زاده جبدرقی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1401-02-27
پوریا یعقوبی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 2 استقامت جاده جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
سبحان الدین فخیمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت جوانان آقایان 61 24 1401-02-22
سهیل عباسیان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
سهیل عباسیان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ائلمان عابدی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
پوریا یعقوبی سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 43 0 1401-02-21
پوریا یعقوبی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 100 60 1401-02-22
پوریا یعقوبی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ جوانان آقایان 100 60 1401-02-22
آیدین علیاری سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 12 1401-02-28
خلیل خورشید سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1401-02-27
علی لبیب شتربان سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
ائلمان عابدی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 1000 متر جوانان آقایان 75 36 1401-02-22
سبحان الدین فخیمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
امیر کلاهدوز حق سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 24 1401-02-27
پوریا یعقوبی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
خلیل خورشید سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
امیر کلاهدوز حق سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1401-02-28
خلیل خورشید سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
امیر کلاهدوز حق سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1401-05-02
آیدین علیاری سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 9 1401-05-02
علی اصغر موسی زاده جبدرقی سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1401-05-03
علی لبیب شتربان سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 24 1401-05-03
آیدین علیاری سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 0 1401-05-03
شاهین همای اقدم سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
امیر کلاهدوز حق سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
خلیل خورشید سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03