دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

بیشاپور کازرون

بیشاپور کازرون
کازرون شهر
فرشید صلاحیان مدیر
1398 تاسیس
شرکت فرآورده های گوشتی درنا اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
رامتین بیضاوی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 7 کراس کانتری جوانان آقایان 51 12 1401-05-25
حسین صلاحیان سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 6 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 56 18 1401-05-25
فرشید صلاحیان سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 85 45 1401-05-25
فاطمه عباسی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 2 کراس کانتری جوانان بانوان 85 45 1401-05-23
رامتین بیضاوی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
رامتین بیضاوی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آریابد داورپناه کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
امیر محمد سلوکی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 27 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-09-18
رضا نفری مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 6 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 56 18 1400-09-18
نیما جمشیدی اردكانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 4 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 67 30 1400-09-18
فرشید صلاحیان مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 75 36 1400-09-18
حسین صلاحیان مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 15 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-18
آریا شیبانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 12 کراس کانتری جوانان آقایان 32 0 1400-09-18
آریابد داورپناه مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 5 کراس کانتری جوانان آقایان 61 24 1400-09-18
محمد شکوئی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 4 کراس کانتری جوانان آقایان 67 30 1400-09-18
حسین صلاحیان مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 19 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 18 0 1400-08-11
هانیه ملکی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 10 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 39 2 1400-09-18
دنیا زالی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 5 کراس کانتری جوانان بانوان 61 24 1400-08-14
فاطمه عباسی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 1 کراس کانتری جوانان بانوان 100 60 1400-09-18
زهرا نوذری مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 7 کراس کانتری جوانان بانوان 51 12 1400-09-18
فاطمه عباسی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 1 کراس کانتری جوانان بانوان 100 60 1400-08-14
فرشید صلاحیان مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-11
محمد شکوئی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 11 کراس کانتری جوانان آقایان 35 0 1400-08-11