دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

هیات استان فارس

هیات استان فارس
شیراز شهر
مجتبی زینلی مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
احمدرضا بهزادی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 29 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 2 0 1401-06-24
حسین سینایی فرد قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 19 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 14 0 1401-06-24
فاطمه عباسی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 1 کراس کانتری جوانان بانوان 100 100 1401-06-22
فرانک پرتوآذر قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 1 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 100 100 1401-06-22
علیرضا حاجتی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 17 کراس کانتری جوانان آقایان 18 0 1401-06-22
رامتین بیضاوی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 12 کراس کانتری جوانان آقایان 32 1 1401-06-22
نیما جمشیدی اردكانی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 6 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 30 1401-06-22
فرشید صلاحیان قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 75 60 1401-06-22
فراز شکری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 100 100 1401-06-22
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 7 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 20 20 1401-04-13
نیما جمشیدی اردكانی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
محمدحسین امینی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
فرشید صلاحیان قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 20 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
فرشید صلاحیان قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
فاطمه عباسی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 7 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 51 3 1400-04-11
نگار کریمی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران -- تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1400-04-11
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 5 1400-04-11
محمد خواجه زاده سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
مرتضی کوه مال جهرمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
حسین سینایی فرد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 150 0 1401-02-22
سیدمعین رامشکی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سیدمعین رامشکی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمد خواجه زاده سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمد خواجه زاده سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
مرتضی کوه مال جهرمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
مرتضی کوه مال جهرمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
حسین سینایی فرد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
حسین سینایی فرد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
احمدرضا بهزادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
احمدرضا بهزادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ساره صابری قهرمانی کشور BMX - ریسینگ قهرمانی کشور تهران 5 کلاس ازاد بزرگسالان بانوان 61 40 1400-12-12
علی سجادی نیا مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز DNS دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-19
احمدرضا عباسی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 25 دانهیل بزرگسالان آقایان 6 0 1400-09-19
آرش زارعی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 23 دانهیل بزرگسالان آقایان 8 0 1400-09-19
طاها قاسم نژاد مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 25 کراس کانتری جوانان آقایان 7 0 1400-09-18
طاها شاپوری نیا مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 21 کراس کانتری جوانان آقایان 10 0 1400-09-18
علی قربانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 34 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 2 0 1400-09-18
حسین صلاحیان قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
فاطمه قاضی زاده قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 7 کراس کانتری جوانان بانوان 51 10 1400-05-16
نیما جمشیدی اردكانی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 2 کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 85 35 1400-05-18
فرانک پرتوآذر قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران DNF کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1400-05-16
سهراب پیل تن قهرمانی کشور جاده50- 54 قهرمانی کشور کرج 2 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 15 0 1400-09-07
مسعود جمیل زاده قهرمانی کشور جاده45- 49 قهرمانی کشور کرج 10 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 1 0 1400-09-07
محمد صابریان قهرمانی کشور جاده35- 39 قهرمانی کشور کرج 12 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
مجتبی زینلی قهرمانی کشور جاده40- 44 قهرمانی کشور کرج 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 10 0 1400-09-07
عبدالغفور اسمعیل پورجهرمی قهرمانی کشور جاده55- 59 قهرمانی کشور کرج 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 3 0 1400-09-07
محمدهادی اژدهاکش قهرمانی کشور جاده60- 64 قهرمانی کشور کرج 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 3 0 1400-09-07
ایرج برویس قهرمانی کشور جاده65- 69 قهرمانی کشور کرج 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 10 0 1400-09-07
مجتبی زینلی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان40- 44 قهرمانی کشور کرج 1 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 20 0 1400-09-06
سهراب پیل تن قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان50- 54 قهرمانی کشور کرج 2 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 15 0 1400-09-06
مسعود جمیل زاده قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان45- 49 قهرمانی کشور کرج 8 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 3 0 1400-09-06
عبدالغفور اسمعیل پورجهرمی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان55- 59 قهرمانی کشور کرج 9 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 2 0 1400-09-06
محمدهادی اژدهاکش قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان60- 64 قهرمانی کشور کرج 6 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 6 0 1400-09-06
ایرج برویس قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان65- 69 قهرمانی کشور کرج 4 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 10 0 1400-09-06
محمد صابریان قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان 35-39 قهرمانی کشور کرج 16 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-06
نگار کریمی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 11 استقامت جاده جوانان بانوان 39 3 1400-04-10
سميرا ميری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1400-05-16
فاطمه قاضی زاده قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 51 10 1400-07-03
فاطمه قاضی زاده قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 7 اومنیوم جوانان بانوان 102 20 1400-07-03
فاطمه قاضی زاده قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 5 500 متر جوانان بانوان 67 40 1400-07-03
زهرا نوذری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان بانوان 0 3 1400-05-16
رضا نفری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 11 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 39 3 1400-05-18
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 51 20 1400-07-03
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 48 1 1400-07-03
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 7 اسکرچ بزرگسالان بانوان 56 20 1400-07-03
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 5 500 متر بزرگسالان بانوان 61 40 1400-07-03
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 6 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 56 30 1400-04-10
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 5 اومنیوم بزرگسالان بانوان 122 40 1400-07-03
فاطمه عباسی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 3 کراس کانتری جوانان بانوان 75 60 1400-05-16
فاطمه عباسی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 8 استقامت جاده جوانان بانوان 51 10 1400-04-10
سعید ستارزاده مسابقه آزاد استان فارس/ فسا استانی فسا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
محمد سنایی جهرمی مسابقه آزاد استان فارس/ فسا استانی فسا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
ایمان آزادی مسابقه آزاد استان فارس/ فسا استانی فسا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
فرشید صلاحیان قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 85 75 1400-05-18
مهدی سعیدی فارسی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-22
حمید خوش آبی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 45 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
احد هاشمی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 47 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
مهدی سعیدی فارسی قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 19 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1400-06-22
مهدی بخشی نژاد قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 15 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 100 1 1400-06-22
مرتضی کوه مال جهرمی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 29 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
مرتضی کوه مال جهرمی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 39 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
احد هاشمی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 43 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حمید خوش آبی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 45 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مهدی سعیدی فارسی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران DNS اومنیوم بزرگسالان آقایان 0 1 1400-06-22
مهدی بخشی نژاد قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 15 اسپرینت بزرگسالان آقایان 23 1 1400-06-26
مهرنوش شبانی سفیددشتی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 11 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 35 3 1400-05-16
محمد مهدی محمدی قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 17 استقامت جاده جوانان آقایان 20 0 1400-04-14
مرتضی کوه مال جهرمی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 48 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
حمید خوش آبی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 46 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
احد هاشمی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 28 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سیدحسن جعفری مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند DNS استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
مرتضی کوه مال جهرمی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 46 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حمید خوش آبی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 45 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد مهدی محمدی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 11 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 35 0 1400-04-15
احد هاشمی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 37 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مهدی بخشی نژاد قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 12 1000 متر بزرگسالان آقایان 32 1 1400-06-26
مهدی سعیدی فارسی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 28 کیرین بزرگسالان آقایان 3 0 1400-06-22
مهدی بخشی نژاد قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 21 کیرین بزرگسالان آقایان 10 0 1400-06-22