دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

هیات استان همدان (شهید شمسی پور)

هیات استان همدان (شهید شمسی پور)
همدان شهر
رامین تاج بخشیان مدیر
1382 تاسیس
هیئت استان همدان اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
محمدمهدی یوسفی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 30 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 1 0 1401-06-24
امیرمحمد احمدوند قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 27 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 4 0 1401-06-24
کسری محمودی نور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 23 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
محمدمهدی یوسفی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
شهرام ایمانی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 36 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
مهدی روزبهانه سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 31 استقامت جاده آزاد آقایان 8 0 1401-05-31
حامد صیفی کاری سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 29 استقامت جاده آزاد آقایان 9 0 1401-05-31
هادی طیهوری بادخور سوپرلیگ - تایم تریل - م3 سوپرلیگ نکا 28 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
حامد صیفی کاری سوپرلیگ - تایم تریل - م3 سوپرلیگ نکا 26 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 10 0 1401-05-30
مهدی روزبهانه سوپرلیگ - تایم تریل - م3 سوپرلیگ نکا 19 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 23 0 1401-05-30
هادی طیهوری بادخور سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 24 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
حامد صیفی کاری سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 23 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1401-05-02
مهدی روزبهانه سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 21 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1401-05-02
هادی طیهوری بادخور سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
مهرداد گماریان خصال سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1401-05-03
مهدی روزبهانه سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 9 0 1401-05-03
حامد صیفی کاری سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 12 0 1401-05-03
آرش قزوینیه سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
بهاره پورالعجل سوپرلیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران DNF 500 متر بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
بهاره پورالعجل لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 39 2 1401-05-01
بهاره پورالعجل لیگ - دورامتیازی - م2 سوپرلیگ تهران DNF دورامتیازی بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
بهاره پورالعجل لیگ - اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 6 اسپرینت بزرگسالان بانوان 56 18 1401-05-01
علی اصدقی قره بابائی کاپ کوهستان تنکابن کاپ کلاس 3 تنکابن 2 کراس کانتری پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-04-24
پریسا مجنونی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 3 3 1401-04-14
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1401-04-14
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 4 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 50 50 1401-04-13
پریسا مجنونی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 17 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-04-13
بهاره پورالعجل قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNS استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-04-13
علی اصدقی قره بابائی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
کسری قیاسی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
بهنام آرین قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 10 استقامت جاده جوانان بانوان 43 3 1400-04-10
بهنام آرین قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 30 30 1401-04-12
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
مجید شکاری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1400-09-25
حامد صیفی کاری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 0 1400-09-25
پریسا مجنونی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 3 1400-04-11
علیرضا صفری سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
حامد صیفی کاری سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 28 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1401-02-28
امیدعلی فکوری سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 34 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 10 0 1401-02-28
علیرضا صفری سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1401-02-27
حامد صیفی کاری سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1401-02-27
مهرداد گماریان خصال قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
ابوالفضل شاکری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 11 اسپرینت بزرگسالان آقایان 35 0 1401-02-06
بهاره پورالعجل مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-15
بهاره پورالعجل مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-16
ارسلان ابراهیمی وند فائز کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 7 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
بهنام آرین قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 1 1400-04-06
حامد صیفی کاری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 15 1400-09-26
کسری محمودی نور مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 2 0 1400-09-26
مجید شکاری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 0 1400-09-26
علی احمدی اختر مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-26
ارسلان ابراهیمی وند فائز مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-26
امین سلگی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 24 دانهیل بزرگسالان آقایان 7 0 1400-08-11
کسری محمودی نور قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 13 اومنیوم جوانان آقایان 29 1 1400-07-01
علی اصدقی قره بابائی قهرمانی کشور جاده50- 54 قهرمانی کشور کرج 12 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
جواد رحمتی قهرمانی کشور جاده45- 49 قهرمانی کشور کرج 14 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور جاده35- 39 قهرمانی کشور کرج 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 20 0 1400-09-07
صادق انصاری قهرمانی کشور جاده55- 59 قهرمانی کشور کرج 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 6 0 1400-09-07
محسن پرچمی قهرمانی کشور جاده60- 64 قهرمانی کشور کرج 11 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
کیومرث عجمی قهرمانی کشور جاده65- 69 قهرمانی کشور کرج 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 13 0 1400-09-07
علی اصدقی قره بابائی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان50- 54 قهرمانی کشور کرج 9 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 2 0 1400-09-06
جواد رحمتی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان45- 49 قهرمانی کشور کرج DNS تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-06
صادق انصاری قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان55- 59 قهرمانی کشور کرج 8 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 3 0 1400-09-06
محسن پرچمی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان60- 64 قهرمانی کشور کرج 11 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-06
کیومرث عجمی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان65- 69 قهرمانی کشور کرج 3 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 13 0 1400-09-06
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان 35-39 قهرمانی کشور کرج 5 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 8 0 1400-09-06
کسری محمودی نور قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 12 تیم اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1400-07-01
کسری محمودی نور جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-28
کسری محمودی نور قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 14 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 23 1 1400-07-01
کسری محمودی نور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 1 1400-05-18
کسری محمودی نور قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 11 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 18 0 1400-06-30
کسری محمودی نور قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 14 دورامتیازی جوانان آقایان 23 1 1400-07-01
سبا صالحی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 10 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 43 3 1400-07-03
سبا صالحی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 7 اسپرینت جوانان بانوان 51 20 1400-07-03
سبا صالحی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 8 500 متر جوانان بانوان 0 10 1400-07-03
سبا صالحی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 8 استقامت جاده جوانان بانوان 47 6 1400-09-02
بهاره پورالعجل مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 18 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 23 0 1400-09-02
سبا صالحی مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 9 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 43 0 1400-09-03
بهاره پورالعجل مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 35 0 1400-09-03
بهاره پورالعجل قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 9 اسپرینت بزرگسالان بانوان 43 5 1400-07-03
بهاره پورالعجل قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 9 500 متر بزرگسالان بانوان 0 5 1400-07-03
بهاره پورالعجل قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-04-10
حامد صیفی کاری جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-28
آرین بشیری زاهد مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 9 دانهیل جوانان آقایان 43 3 1400-08-11
مانی شریفی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 10 دانهیل جوانان آقایان 39 2 1400-08-11
سجاد فرهادی قهرمانی کشور تریال قهرمانی کشور همدان 5 کلاس 20 اینچ بزرگسالان آقایان 0 40 1400-08-07
مهدی برونوس قهرمانی کشور تریال قهرمانی کشور همدان 4 کلاس 20 اینچ بزرگسالان آقایان 67 50 1400-08-07
جواد رحیمی پارسا قهرمانی کشور تریال قهرمانی کشور همدان 6 کلاس 20 اینچ بزرگسالان آقایان 0 30 1400-08-07
فروزان عبدالهی عرب قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 2 500 متر بزرگسالان بانوان 85 75 1400-07-03
پریسا مجنونی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 48 3 1400-07-03
فرزانه ثابت قدم قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 10 اسپرینت بزرگسالان بانوان 39 3 1400-07-03
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 1 اسکرچ جوانان بانوان 100 100 1400-07-03
پریسا مجنونی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 2 اسکرچ بزرگسالان بانوان 85 75 1400-07-03
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 3 دورامتیازی جوانان بانوان 75 60 1400-07-03
پریسا مجنونی قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 4 دورامتیازی بزرگسالان بانوان 67 50 1400-07-03
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 2 اومنیوم جوانان بانوان 170 75 1400-07-03
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 3 500 متر جوانان بانوان 85 60 1400-07-03
پریسا مجنونی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 6 500 متر بزرگسالان بانوان 0 30 1400-07-03
علی شب آهنگ قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 12 تیم اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1400-07-01
پریسا مجنونی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 75 60 1400-07-03
آرین بشیری زاهد قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 8 دانهیل جوانان آقایان 47 10 1400-05-18
مانی شریفی قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 9 دانهیل جوانان آقایان 43 5 1400-05-18
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 11 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-01
افشین دوستی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 11 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-01
مراد زندی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 12 تیم اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1400-07-01
اسماعیل غلامی مودب قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 11 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-01
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 2 کراس کانتری جوانان بانوان 85 75 1400-05-16
امین سلگی قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 25 دانهیل بزرگسالان آقایان 5 0 1400-05-18
مهدی خدابنده لو قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران DNS دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
بهنام آرین قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 75 1400-06-22
اسماعیل غلامی مودب قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
بهنام آرین قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 75 60 1400-06-22
افشین دوستی قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
بهنام آرین قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 49 100 1400-06-22
علی شب آهنگ قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 1 1400-05-18
علی شب آهنگ قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران DNF کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-07-01
مهدی مامی وند قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 9 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-22
افشین دوستی قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 9 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-22
بهنام آرین قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 50 1400-04-07
مهرداد زندی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران DNF اسکرچ جوانان آقایان 0 1 1400-07-01
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
میثم رستمی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 11 اومنیوم بزرگسالان آقایان 14 3 1400-06-22
مهدی مامی وند قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 26 اسپرینت بزرگسالان آقایان 6 0 1400-06-26
اسماعیل غلامی مودب قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 19 اسپرینت بزرگسالان آقایان 16 0 1400-06-26
علی شب آهنگ قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 11 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 18 0 1400-06-30
مهرداد زندی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 11 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 18 0 1400-06-30
فرحان محمد رضایی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 11 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-06-30
محمدصالح اسدی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 21 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 10 0 1400-04-15
مهرداد زندی قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 23 1000 متر جوانان آقایان 8 0 1400-07-01
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 16 1000 متر بزرگسالان آقایان 20 0 1400-06-26
پریسا مجنونی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 4 اومنیوم بزرگسالان بانوان 134 50 1400-07-03
علی شب آهنگ قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 28 اسپرینت جوانان آقایان 3 0 1400-07-01
مهرداد زندی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 27 اسپرینت جوانان آقایان 4 0 1400-07-01
پریسا مجنونی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-04-10
افشین دوستی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 16 کیرین بزرگسالان آقایان 20 0 1400-06-22