امید سراجی
امید سراجی
متخصص فیزیولوژی دوچرخه سواری

آیا دوپینگ خون در عرصه دوچرخه سواری 2022 یک واقعیت است؟

تعداد بازدید : 131
آیا دوپینگ خون در عرصه دوچرخه سواری 2022 یک واقعیت است؟
اشتراک گذاری

امید سراجی
امید سراجی
متخصص فیزیولوژی دوچرخه سواری