رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ب)

رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ب)
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
حسین نادریان لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
سیدمحمد حسینی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
احسان محمودی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
حسین نادریان لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
احسان محمودی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
اسماعیل فاطمه کرده لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 21 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 10 0 1401-03-19
نیما جمشیدی اردكانی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 4 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 67 0 1401-03-19
محمد حسن امینی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 35 استقامت جاده آزاد آقایان 2 0 1401-03-19
احسان محمودی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 32 استقامت جاده آزاد آقایان 4 0 1401-03-19
نیما جمشیدی اردكانی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 19 استقامت جاده آزاد آقایان 16 0 1401-03-19
علی امین زاده لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 53 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
امیرحسین نصرتیان مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1400-09-26
نیما جمشیدی اردكانی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1400-09-26
سیدمحمد حسینی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 0 1400-09-26
نیما جمشیدی اردكانی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 0 1400-09-25
مهدی بیدرام گرگابی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 18 0 1400-09-25