رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ب)

رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ب)
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
حسین نادریان لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
سیدمحمد حسینی لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
احسان محمودی لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
حسین نادریان لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
احسان محمودی لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
اسماعیل فاطمه کرده لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 21 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 10 0 1401-03-19
نیما جمشیدی اردكانی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 4 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 67 0 1401-03-19
محمد حسن امینی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 35 استقامت جاده آزاد آقایان 2 0 1401-03-19
احسان محمودی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 32 استقامت جاده آزاد آقایان 4 0 1401-03-19
نیما جمشیدی اردكانی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 19 استقامت جاده آزاد آقایان 16 0 1401-03-19
علی امین زاده لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 53 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
امیرحسین نصرتیان مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1400-09-26
نیما جمشیدی اردكانی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1400-09-26
سیدمحمد حسینی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 0 1400-09-26
نیما جمشیدی اردكانی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 0 1400-09-25
مهدی بیدرام گرگابی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 18 0 1400-09-25