هیات قزوین

هیات قزوین
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سیدعلیرضا موسوی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 61 18 1401-09-05
محمدعدنان شاهباز سوپرلیگ - 1000متر- م1 سوپرلیگ تهران 10 1000 متر جوانان آقایان 39 2 1401-09-05
مهدی علیزاده سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران DNF اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
سیدعلیرضا موسوی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 12 اسکرچ جوانان آقایان 32 0 1401-09-05
محمدعدنان شاهباز سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 9 کیرین جوانان آقایان 43 3 1401-09-05
محمدعدنان شاهباز سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 19 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
آرین قلعه نویی لیگ مازندران - جاده - م3 استانی فریدونکنار -- استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-07-01
محمد معین گلناری سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 11 کراس کانتری جوانان آقایان 35 0 1401-05-25
مهرداد کمالی پور لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 27 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
حامد خزاعی کاپ کوهستان تنکابن - نفرات آزاد کاپ کلاس 3 تنکابن 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-24
محمدعدنان شاهباز سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 10 1000 متر جوانان آقایان 39 2 1401-02-22
سیدعلیرضا موسوی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 12 اسکرچ جوانان آقایان 32 0 1401-02-22
سیدعلیرضا موسوی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 61 18 1401-02-22
سیدعلیرضا موسوی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 39 0 1401-02-21
محمدعدنان شاهباز سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 19 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمدعدنان شاهباز سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 21 استقامت جاده جوانان آقایان 14 0 1401-02-22
سیدعلیرضا موسوی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 12 استقامت جاده جوانان آقایان 32 0 1401-02-22
امیرحسین فهیم اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
آرین قلعه نویی اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
میثم رضائی لایه اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
امیرحسین فهیم اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 8 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
آرین قلعه نویی اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 6 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
مهدی آقاکاشی اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
طهورا بهرامی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-15
سیدعلیرضا موسوی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
فربد بهرامی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 12 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
علی صالحی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
امیرحسین میجوجی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
حامد خزاعی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 5 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
حامد خزاعی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-18
امیرحسین میجوجی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 22 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 12 0 1400-09-18
علی صالحی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 19 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 18 0 1400-09-18
پرویز مردانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 100 60 1400-09-18
سمیرا خدایاری مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 9 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 47 3 1400-09-02
نرگس عبدی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 19 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 20 0 1400-09-02
پرستو باستی دهخوارقانی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 12 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 39 0 1400-09-02
آریانا ولی نژادبیرانوند مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 7 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 51 0 1400-09-03
نرگس عبدی مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 32 0 1400-09-03
سمیرا خدایاری مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 56 0 1400-09-03
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران -- تعقیبی تیمی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران -- تعقیبی تیمی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
مهدی علیزاده مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 9 استقامت جاده جوانان آقایان 43 3 1400-08-18
امیرحسین فهیم کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 26 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
مهدی علیزاده کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 24 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سیدعلیرضا موسوی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 27 استقامت جاده جوانان آقایان 9 0 1400-08-18
محمدعدنان شاهباز مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 19 استقامت جاده جوانان آقایان 16 0 1400-08-18
سیدعلیرضا موسوی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سیدعلیرضا موسوی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سیدعلیرضا موسوی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سیدعلیرضا موسوی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدعدنان شاهباز مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 23 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 20 0 1400-08-18
مهدی علیزاده مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 17 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 32 0 1400-08-18
سیدعلیرضا موسوی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش DNS تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
فاطمه دادگر ترکمبور استعدادیابی تبریز استانی تبریز 1 استقامت جاده نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران -- مدیسون جوانان بانوان 0 60 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران -- اسپرینت جوانان بانوان 0 60 1400-08-04
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران DNS اومنیوم جوانان بانوان 0 18 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 3 کیرین جوانان بانوان 75 36 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ جوانان بانوان 0 30 1400-08-04
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران -- مدیسون جوانان بانوان 0 45 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران -- اسپرینت جوانان بانوان 0 45 1400-08-04
پرویز مردانی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-11
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران DNS 500 متر جوانان بانوان 0 2 1400-08-04
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران 4 500 متر جوانان بانوان 75 30 1400-08-04
هلن زارعی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 4 کراس کانتری جوانان بانوان 67 30 1400-08-14
طهورا بهرامی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ بزرگسالان بانوان 61 12 1400-08-04
طهورا بهرامی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم بزرگسالان بانوان 150 36 1400-08-05
آریابد داورپناه مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 4 کراس کانتری جوانان آقایان 67 30 1400-08-11
زهرا شهیدی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 3 کراس کانتری جوانان بانوان 75 36 1400-08-14
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران DNS اومنیوم جوانان بانوان 0 12 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 4 کیرین جوانان بانوان 67 30 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران -- 1000 متر جوانان بانوان 0 60 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران -- 1000 متر جوانان بانوان 0 36 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور استعدادیابی تبریز استانی تبریز 2 تایم تریل انفرادی نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
اميرحسین خلیلی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 23 استقامت جاده آزاد آقایان 8 0 1400-03-06
بهزاد مرادی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 14 دانهیل بزرگسالان آقایان 26 0 1400-08-11
پانته آ قلی پور مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 1 اومنیوم جوانان بانوان 200 60 1400-08-05
رضا نفری مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 17 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 20 0 1400-08-11
امیرحسین میجوجی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 14 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 29 0 1400-08-11
علی صالحی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 18 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-11
پارسا ثابتی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 12 کراس کانتری جوانان آقایان 32 0 1400-08-11
الهام احمدی مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
سمیرا خدایاری مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران 10 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 47 2 1400-08-04
سمیرا خدایاری مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 56 0 1400-08-05
الهام احمدی مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 100 60 1400-08-05
پانته آ قلی پور مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 0 45 1400-08-05
طهورا بهرامی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
پانته آ قلی پور مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ جوانان بانوان 100 60 1400-08-04
امیرحسین فهیم کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
مرتضی محمدی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
محمد درزی رامندی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-29
سیدعلیرضا موسوی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
محمدیاسین فتح اله پور خالص مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 5 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
محمدعدنان شاهباز مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
امیرحسین فهیم مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
علی صالحی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
مهدی علیزاده مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدعدنان شاهباز مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 29 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سیدعلیرضا موسوی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 14 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد درزی رامندی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد درزی رامندی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 9 1400-07-27
محمد درزی رامندی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 7 1400-07-27
محمد درزی رامندی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 10 استقامت جاده جوانان آقایان 47 2 1400-07-27
مهدی علیزاده مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 35 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمدعدنان شاهباز مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 36 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمدیاسین فتح اله پور خالص مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 43 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمدیاسین فتح اله پور خالص مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 34 استقامت جاده جوانان آقایان 4 0 1400-07-27
امیرحسین میجوجی کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 9 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 43 0 1400-03-21
علی صالحی کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 10 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 39 0 1400-03-21
مرتضی محمدی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
سیدعلیرضا موسوی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 25 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
پوریا یعقوبی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
محمد درزی رامندی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
مرتضی محمدی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
محمدیاسین فتح اله پور خالص مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 30 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیرضا عسکریان تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
سیدعلیرضا موسوی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 32 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
آرین طهمورپور تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
مهدی علیزاده مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدعدنان شاهباز مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مرتضی محمدی جایزه بزرگ کراس کانتری کاپ کلاس 1 ارومیه DNS کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-08
محمد درزی رامندی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 9 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
مهدی علیزاده مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
مهدی علیزاده مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 31 استقامت جاده جوانان آقایان 6 0 1400-07-27
محمدعدنان شاهباز مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 30 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سیدعلیرضا موسوی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سیدعلیرضا موسوی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مهدی آقاکاشی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 8 استقامت جاده آزاد آقایان 47 0 1400-03-06
امیرحسین فهیم کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 13 استقامت جاده آزاد آقایان 29 0 1400-03-06
سیدعلیرضا موسوی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدعدنان شاهباز مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
آرین قلعه نویی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 16 استقامت جاده آزاد آقایان 20 0 1400-03-06
محمدیاسین فتح اله پور خالص مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مهدی علیزاده مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 24 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیرضا عسکریان کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 18 استقامت جاده آزاد آقایان 16 0 1400-03-06
محمدعدنان شاهباز کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 27 استقامت جاده آزاد آقایان 4 0 1400-03-06
سیدعلیرضا موسوی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 29 استقامت جاده آزاد آقایان 2 0 1400-03-06
محمدیاسین فتح اله پور خالص مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25