هیات قزوین

هیات قزوین
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
مرتضی محتشم شاد لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 35 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
شهرام ایمانی نصرت لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 33 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
رضا ملائی لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 31 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
سیدعلیرضا موسوی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 61 18 1401-09-05
محمدعدنان شاهباز سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 10 1000 متر جوانان آقایان 39 2 1401-09-05
مهدی علیزاده سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران DNF اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
سیدعلیرضا موسوی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 12 اسکرچ جوانان آقایان 32 0 1401-09-05
محمدعدنان شاهباز سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 9 کیرین جوانان آقایان 43 3 1401-09-05
محمدعدنان شاهباز سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 19 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
آرین قلعه نویی لیگ مازندران - جاده - م3 استانی فریدونکنار -- استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-07-01
محمد معین گلناری سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 11 کراس کانتری جوانان آقایان 35 0 1401-05-25
مهرداد کمالی پور لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 27 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
حامد خزاعی کاپ کوهستان تنکابن - نفرات آزاد کاپ کلاس 3 تنکابن 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-24
محمدعدنان شاهباز سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 10 1000 متر جوانان آقایان 39 2 1401-02-22
سیدعلیرضا موسوی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 12 اسکرچ جوانان آقایان 32 0 1401-02-22
سیدعلیرضا موسوی سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 61 18 1401-02-22
سیدعلیرضا موسوی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 39 0 1401-02-21
محمدعدنان شاهباز سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 19 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمدعدنان شاهباز سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 21 استقامت جاده جوانان آقایان 14 0 1401-02-22
سیدعلیرضا موسوی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 12 استقامت جاده جوانان آقایان 32 0 1401-02-22
امیرحسین فهیم اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
آرین قلعه نویی اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
میثم رضائی لایه اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
امیرحسین فهیم اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 8 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
آرین قلعه نویی اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 6 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
مهدی آقاکاشی اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
طهورا بهرامی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-15
سیدعلیرضا موسوی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
فربد بهرامی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 12 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
علی صالحی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
امیرحسین میجوجی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
حامد خزاعی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 5 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
حامد خزاعی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-18
امیرحسین میجوجی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 22 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 12 0 1400-09-18
علی صالحی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 19 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 18 0 1400-09-18
پرویز مردانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 100 60 1400-09-18
سمیرا خدایاری مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 9 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 47 3 1400-09-02
نرگس عبدی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 19 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 20 0 1400-09-02
پرستو باستی دهخوارقانی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 12 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 39 0 1400-09-02
آریانا ولی نژادبیرانوند مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 7 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 51 0 1400-09-03
نرگس عبدی مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 32 0 1400-09-03
سمیرا خدایاری مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 56 0 1400-09-03
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران -- تعقیبی تیمی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران -- تعقیبی تیمی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
مهدی علیزاده لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 9 استقامت جاده جوانان آقایان 43 3 1400-08-18
امیرحسین فهیم کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 26 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
مهدی علیزاده کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 24 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سیدعلیرضا موسوی لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 27 استقامت جاده جوانان آقایان 9 0 1400-08-18
محمدعدنان شاهباز لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 19 استقامت جاده جوانان آقایان 16 0 1400-08-18
سیدعلیرضا موسوی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سیدعلیرضا موسوی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سیدعلیرضا موسوی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سیدعلیرضا موسوی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدعدنان شاهباز مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 23 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 20 0 1400-08-18
مهدی علیزاده مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 17 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 32 0 1400-08-18
سیدعلیرضا موسوی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش DNS تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
فاطمه دادگر ترکمبور استعدادیابی تبریز استانی تبریز 1 استقامت جاده نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران -- مدیسون جوانان بانوان 0 60 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران -- اسپرینت جوانان بانوان 0 60 1400-08-04
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران DNS اومنیوم جوانان بانوان 0 18 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 3 کیرین جوانان بانوان 75 36 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ جوانان بانوان 0 30 1400-08-04
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران -- مدیسون جوانان بانوان 0 45 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران -- اسپرینت جوانان بانوان 0 45 1400-08-04
پرویز مردانی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-11
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران DNS 500 متر جوانان بانوان 0 2 1400-08-04
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران 4 500 متر جوانان بانوان 75 30 1400-08-04
هلن زارعی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 4 کراس کانتری جوانان بانوان 67 30 1400-08-14
طهورا بهرامی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ بزرگسالان بانوان 61 12 1400-08-04
طهورا بهرامی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم بزرگسالان بانوان 150 36 1400-08-05
آریابد داورپناه مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 4 کراس کانتری جوانان آقایان 67 30 1400-08-11
زهرا شهیدی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 3 کراس کانتری جوانان بانوان 75 36 1400-08-14
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران DNS اومنیوم جوانان بانوان 0 12 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 4 کیرین جوانان بانوان 67 30 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران -- 1000 متر جوانان بانوان 0 60 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران -- 1000 متر جوانان بانوان 0 36 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور استعدادیابی تبریز استانی تبریز 2 تایم تریل انفرادی نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
اميرحسین خلیلی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 23 استقامت جاده آزاد آقایان 8 0 1400-03-06
بهزاد مرادی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 14 دانهیل بزرگسالان آقایان 26 0 1400-08-11
پانته آ قلی پور مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 1 اومنیوم جوانان بانوان 200 60 1400-08-05
رضا نفری مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 17 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 20 0 1400-08-11
امیرحسین میجوجی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 14 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 29 0 1400-08-11
علی صالحی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 18 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-11
پارسا ثابتی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 12 کراس کانتری جوانان آقایان 32 0 1400-08-11
الهام احمدی مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
سمیرا خدایاری مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران 10 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 47 2 1400-08-04
سمیرا خدایاری مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 56 0 1400-08-05
الهام احمدی مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 100 60 1400-08-05
پانته آ قلی پور مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 0 45 1400-08-05
طهورا بهرامی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
پانته آ قلی پور مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ جوانان بانوان 100 60 1400-08-04
امیرحسین فهیم کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
مرتضی محمدی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
محمد درزی رامندی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-29
سیدعلیرضا موسوی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
محمدیاسین فتح اله پور خالص مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 5 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
محمدعدنان شاهباز مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-30
امیرحسین فهیم مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
علی صالحی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
مهدی علیزاده مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدعدنان شاهباز مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 29 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سیدعلیرضا موسوی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 14 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد درزی رامندی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد درزی رامندی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 9 1400-07-27
محمد درزی رامندی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 7 1400-07-27
محمد درزی رامندی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 10 استقامت جاده جوانان آقایان 47 2 1400-07-27
مهدی علیزاده مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 35 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمدعدنان شاهباز مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 36 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمدیاسین فتح اله پور خالص مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 43 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمدیاسین فتح اله پور خالص مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 34 استقامت جاده جوانان آقایان 4 0 1400-07-27
امیرحسین میجوجی کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 9 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 43 0 1400-03-21
علی صالحی کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 10 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 39 0 1400-03-21
مرتضی محمدی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
سیدعلیرضا موسوی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 25 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
پوریا یعقوبی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
محمد درزی رامندی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
مرتضی محمدی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
محمدیاسین فتح اله پور خالص مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 30 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیرضا عسکریان تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
سیدعلیرضا موسوی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 32 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
آرین طهمورپور تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
مهدی علیزاده مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدعدنان شاهباز مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مرتضی محمدی جایزه بزرگ کراس کانتری کاپ کلاس 1 ارومیه DNS کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-08
محمد درزی رامندی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 9 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
مهدی علیزاده مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
مهدی علیزاده مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 31 استقامت جاده جوانان آقایان 6 0 1400-07-27
محمدعدنان شاهباز مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 30 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سیدعلیرضا موسوی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سیدعلیرضا موسوی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مهدی آقاکاشی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 8 استقامت جاده آزاد آقایان 47 0 1400-03-06
امیرحسین فهیم کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 13 استقامت جاده آزاد آقایان 29 0 1400-03-06
سیدعلیرضا موسوی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدعدنان شاهباز مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
آرین قلعه نویی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 16 استقامت جاده آزاد آقایان 20 0 1400-03-06
محمدیاسین فتح اله پور خالص مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مهدی علیزاده مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 24 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
علیرضا عسکریان کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 18 استقامت جاده آزاد آقایان 16 0 1400-03-06
محمدعدنان شاهباز کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 27 استقامت جاده آزاد آقایان 4 0 1400-03-06
سیدعلیرضا موسوی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 29 استقامت جاده آزاد آقایان 2 0 1400-03-06
محمدیاسین فتح اله پور خالص مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 26 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25