هیات اردبیل

هیات اردبیل
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
معصومه صالحی داشکسن مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 85 18 1401-02-16
فاطمه ساسانیان مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 56 0 1401-02-16
فاطمه ساسانیان سوپرلیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران DNF 500 متر بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
فاطمه ساسانیان لیگ - اسکرچ - م2 سوپرلیگ تهران 8 اسکرچ بزرگسالان بانوان 47 6 1401-05-01
فاطمه ساسانیان لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 56 18 1401-05-01
فاطمه ساسانیان لیگ - دورامتیازی - م2 سوپرلیگ تهران DNS دورامتیازی بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
نوید کلاهی اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 2 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
محمدرضا ادهمی اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
معصومه صالحی داشکسن سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 39 2 1401-02-18
فاطمه ساسانیان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 67 30 1401-02-18
فاطمه ساسانیان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 8 500 متر بزرگسالان بانوان 47 6 1401-02-18
فاطمه ساسانیان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNF اسکرچ بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-18
معصومه صالحی داشکسن مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-15
معصومه صالحی داشکسن مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 15 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 29 0 1400-09-02
معصومه صالحی داشکسن مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 47 0 1400-09-03
فاطمه ساسانیان مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ بزرگسالان بانوان 67 18 1400-08-04
فاطمه ساسانیان مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران DNS 500 متر بزرگسالان بانوان 0 12 1400-08-04
معصومه صالحی داشکسن مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران DNS 500 متر بزرگسالان بانوان 0 6 1400-08-04
معصومه صالحی داشکسن مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 4 اومنیوم بزرگسالان بانوان 134 30 1400-08-05
معصومه صالحی داشکسن مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 9 اسکرچ بزرگسالان بانوان 0 3 1400-08-04
فاطمه ساسانیان مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 75 30 1400-08-05
محمد فتحی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 16 کراس کانتری جوانان آقایان 20 0 1400-08-11
معصومه صالحی داشکسن مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
فاطمه ساسانیان مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران 11 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 43 0 1400-08-04
معصومه صالحی داشکسن مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 43 0 1400-08-05
فاطمه ساسانیان مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 51 0 1400-08-05
فاطمه ساسانیان کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 8 استقامت جاده آزاد بانوان 0 0 1400-07-29
علی وجدانی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
علیرضا خدایی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 5 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
رضا بدخشان تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
محمد اسماعیل چایچی رقیمی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 5 استقامت جاده آزاد آقایان 61 0 1400-03-06