بهرام نجفی

بهرام نجفی
24
قد ----
وزن ----
مربی

سن uci 27

افتخارات

11

تعداد مسابقات

209

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری