بایک شاپ قابلی

بایک شاپ قابلی
قزوین شهر
سروش قابلی مدیر
1399 تاسیس
Ghabeli_bike_shop اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
مهیار زاهدی سهی سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک 3 دانهیل جوانان آقایان 75 36 1401-05-24
سیدهومن هاشمی‌ نسب چهاردهی سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک 10 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 2 1401-05-24
محمدتقی محمدنیاء سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک 4 دانهیل بزرگسالان آقایان 67 30 1401-05-24
طاها قابلی سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک 2 دانهیل بزرگسالان آقایان 85 45 1401-05-24
فرزانه بشیری سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک DNS دانهیل بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-23
امیر خلیلی قره بویا مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 13 دانهیل بزرگسالان آقایان 29 0 1400-09-19
طاها قابلی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 2 دانهیل بزرگسالان آقایان 85 45 1400-09-19
سمیه داودآبادی فراهانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 1 دانهیل بزرگسالان بانوان 100 60 1400-09-19
مهدی میری مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 29 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 6 0 1400-09-18
صدرا اکبرزاده قالیبافی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 9 کراس کانتری جوانان آقایان 43 3 1400-09-18
حامد خزاعی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 20 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 16 0 1400-08-11
سمیه داودآبادی فراهانی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 2 دانهیل بزرگسالان بانوان 0 45 1400-08-27
یوسف یگانه پیرلوجه مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 6 دانهیل بزرگسالان آقایان 56 18 1400-08-11
طاها قابلی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 2 دانهیل بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-11
سپهر امیدیان مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-11
مهدی میری مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 25 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 9 0 1400-08-11
بنیامین فنایی بنکدار مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 2 کراس کانتری جوانان آقایان 85 45 1400-08-11
امیر حسین ابراهیمیان مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 22 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 12 0 1400-08-11