3

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

حسین داودیان

حسین داودیان
20
46 سن UCI
180 قد
78 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p