شهید باکری شهرداری ارومیه

شهید باکری شهرداری ارومیه
ارومیه شهر
امیرحسین احمدپور مدیر
۱۴۰۰ تاسیس
شهرداری ارومیه اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
امیرحسین نصرتیان مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 28 کراس کانتری جوانان آقایان 6 0 1400-09-18
عرفان نورزاده مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 18 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 20 0 1400-09-18
سبا گوزل زاده مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 6 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 56 18 1400-09-18
صبا علیزاده مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 6 کراس کانتری جوانان بانوان 56 18 1400-09-18
امیر حسین رجبی ممه کند مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 10 دانهیل بزرگسالان آقایان 39 2 1400-08-11
فاطمه نجد مفرح مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 3 1400-08-14
میر محمدرضا شعبان خوی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 6 دانهیل جوانان آقایان 56 18 1400-08-11
امیر خلیلی قره بویا مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 7 دانهیل بزرگسالان آقایان 51 12 1400-08-11
صبا علیزاده مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 7 کراس کانتری جوانان بانوان 51 12 1400-08-14
سبا گوزل زاده مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 4 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 67 30 1400-08-14
طلیعه جعفرزاده مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 8 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 47 6 1400-08-14
صغری علیزاده مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 11 کراس کانتری جوانان بانوان 35 0 1400-08-14