بایک شاپ زنجانیان

بایک شاپ زنجانیان
ورامین شهر
حسین زنجانیان مدیر
1398 تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
حسین زنجانیان سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 11 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 35 0 1401-05-25
ارسلان ابراهیمی وند فائز سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 10 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 39 2 1401-05-25
حسین زنجانیان سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک 1 دانهیل بزرگسالان آقایان 100 60 1401-05-24
محسن ملک زاده سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک DNS دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-24
شیرین زرین کلاه سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 2 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 85 45 1401-05-23
محمد عبادی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 24 دانهیل بزرگسالان آقایان 7 0 1400-09-19
باسط جاسمیان مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 6 دانهیل بزرگسالان آقایان 56 18 1400-09-19
باسط جاسمیان مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-11
رضا قوچاق مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز DNS دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-19
پرهام دهقانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز DNS دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-19
علی احمدی اختر مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 22 کراس کانتری جوانان آقایان 9 0 1400-09-18
حسین جوانمرد مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 5 0 1400-08-11
علی احمدی اختر مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 6 0 1400-08-11
ارسلان ابراهیمی وند فائز مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 16 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 23 0 1400-08-11
ارسلان ابراهیمی وند فائز مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 17 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 23 0 1400-09-18
حسین زنجانیان کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 4 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 67 0 1400-03-21
محمدرضا حاتمی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 5 دانهیل جوانان آقایان 61 24 1400-09-19
سینا حسین پور مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 6 دانهیل جوانان آقایان 56 18 1400-09-19
شیرین زرین کلاه مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 3 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 75 36 1400-09-18
محمدرضا حاتمی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 7 دانهیل جوانان آقایان 51 12 1400-08-11
ملینا صابری فر مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 5 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 61 24 1400-08-14
طوبی مرتضوی نژاد مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 6 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 56 18 1400-08-14
فرانک شاه زیدی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 2 کراس کانتری جوانان بانوان 85 45 1400-08-14
شیرین زرین کلاه مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 2 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 85 45 1400-08-14
علیرضا خندان مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 11 دانهیل بزرگسالان آقایان 35 0 1400-08-11