7

تعداد مسابقات

149

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

مجید شکاری

مجید شکاری
18
27 سن UCI
185 قد
80 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p