34

تعداد مسابقات

1710

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

علیرضا نوعی داشدبی

علیرضا نوعی داشدبی
26
24 سن UCI
167 قد
60 وزن
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی شماره مکان مسافت زمان امتیازداخلی تاریخ
1 Tour of Van (2.2) GC 30 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 0 0 1402-06-19
2 Tour of Van (2.2) stg4 37 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 125 0 1402-06-19
3 Tour of Van (2.2) stg3 16 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 120 0 1402-06-18
4 Tour of Van (2.2) stg2 36 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 94 0 1402-06-17
5 Tour of Van (2.2) stg1 43 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 133 0 1402-06-16
6 تور کندوان (1.2) 42 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان Iran 51 0 1402-06-04
7 لیگ برتر جاده م1 32 0 سوپرلیگ استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان 39 اردبیل 02:36:50.100 0 1402-05-28
8 Tour of Sakarya (2.2) Prologue 66 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان Turkey 4 0 1402-02-26
9 Tour of Sakarya (2.2) stage3 46 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان Turkey 136 0 1402-02-29
10 Tour of Sakarya (2.2) stage2 70 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان Turkey 120 0 1402-02-28
11 Tour of Sakarya (2.2) stage1 66 0 بین المللی تایم تریل انفرادی DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان 4 0 1402-02-27
امتیاز رنکینگ = vo2p