1

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

امیرمحمد احمدوند

امیرمحمد احمدوند
18
18 سن UCI
170 قد
55 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p