هیات خراسان رضوی

هیات خراسان رضوی
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
معین عبدی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 8 کراس کانتری جوانان آقایان 47 6 1401-05-25
سیدمحمد بهشتی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
سیدمحمد بهشتی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
حسن کریمی مونقی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 21 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
محمدصادق معصومی نژاد مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر خانی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد امیریان مهر مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 15 استقامت جاده جوانان آقایان 29 0 1400-07-27
سپهر نظافتی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 12 استقامت جاده جوانان آقایان 39 0 1400-07-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 11 استقامت جاده جوانان آقایان 43 0 1400-07-27
محمد امیریان مهر مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 28 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر نظافتی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 16 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر خانی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 3 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 12 1400-07-27
محمد امیریان مهر مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 47 0 1400-08-18
سپهر نظافتی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 16 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
سپهر خانی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 12 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 39 0 1400-08-18
سپهر خانی لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 25 استقامت جاده جوانان آقایان 10 0 1400-08-18
محمد امیریان مهر لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 18 استقامت جاده جوانان آقایان 18 0 1400-08-18
سپهر نظافتی لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 16 استقامت جاده جوانان آقایان 23 0 1400-08-18