ناجا

ناجا
? شهر
? مدیر
? تاسیس
? اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
آیدین بامراد خیاوی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 1 دورحذفی بزرگسالان آقایان 100 30 1401-02-06
آیدین بامراد خیاوی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 8 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 94 0 1401-02-06
آیدین بامراد خیاوی لیگ‌دسته یک م ۱ لیگ دسته اول تهران 1 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1401-02-06
آیدین بامراد خیاوی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 100 30 1401-02-06
پارسا مزداب لیگ‌دسته یک م ۱ لیگ دسته اول تهران 6 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 56 0 1401-02-06
سهیل عباسیان مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 4 1000 متر بزرگسالان آقایان 67 15 1401-02-06
علیرضا رمضانی دولت آبادی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 8 دورحذفی بزرگسالان آقایان 47 0 1401-02-06
محمد بخت آور مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 9 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 43 0 1401-02-06
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 8 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 47 0 1401-02-06
علیرضا رمضانی دولت آبادی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 9 اسکرچ بزرگسالان آقایان 43 0 1401-02-06
مهدی علیزاده مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 6 اسکرچ بزرگسالان آقایان 56 0 1401-02-06
محمد بخت آور مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 8 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
سهیل عباسیان مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 8 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
محمد درزی رامندی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 30 1400-09-26
مهدی علیزاده مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1400-09-26
شمس اله مظاهری درزی محله مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 0 1400-09-26
حسین صادق زاده مقری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-26
میثم دربندی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1400-09-25
حسین صادق زاده مقری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1400-09-25