جگوار البرز

جگوار البرز
کرج شهر
ریحانه طالبی مدیر
۱۴۰۰ تاسیس
? اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
پوریا یعقوبی لیگ‌دسته یک م ۱ لیگ دسته اول تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 85 22 1401-02-06
پوریا یعقوبی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 4 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 67 15 1401-02-06
مبینا کلهر مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 8 500 متر جوانان بانوان 47 6 1401-02-18
ملینا شوندی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 7 500 متر جوانان بانوان 51 12 1401-02-18
سارینا حسین خانی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران DNF اسکرچ جوانان بانوان 0 0 1401-02-18
آیلین قوامی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران DNF اسکرچ جوانان بانوان 0 0 1401-02-18
آیلین قوامی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 39 2 1401-02-18
سارینا حسین خانی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 43 3 1401-02-18
مبینا کلهر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 کیرین جوانان بانوان 43 3 1401-02-18
ملینا شوندی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 7 کیرین جوانان بانوان 51 12 1401-02-18
مبینا کلهر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان بانوان 150 0 1401-02-18
سارینا حسین خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1401-02-18
ملینا شوندی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1401-02-18
متین یعقوبی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 10 دورحذفی بزرگسالان آقایان 39 0 1401-02-06
پوریا یعقوبی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 9 دورحذفی بزرگسالان آقایان 43 0 1401-02-06
محمدمهدی مهرپویان مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 12 1000 متر بزرگسالان آقایان 32 0 1401-02-06
علی حسین‌پور مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 11 1000 متر بزرگسالان آقایان 35 0 1401-02-06
محمدمهدی مهرپویان مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
محمدمهدی مهرپویان مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 6 اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 0 1401-02-06
متین یعقوبی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران DNF دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
مصطفی مرادی لیگ‌دسته یک م ۱ لیگ دسته اول تهران 14 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 26 0 1401-02-06
مصطفی مرادی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران DNF اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
متین یعقوبی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 12 اسکرچ بزرگسالان آقایان 32 0 1401-02-06
علی حسین‌پور مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 9 اسپرینت بزرگسالان آقایان 43 0 1401-02-06
علی حسین‌پور مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
محمدامین امیدی تبار مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 112 0 1401-02-06
مبینا کلهر مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ جوانان بانوان 61 18 1400-08-04
ملینا شوندی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 6 کیرین جوانان بانوان 56 18 1400-08-05
مبینا کلهر مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 7 کیرین جوانان بانوان 51 12 1400-08-05
مبینا کلهر مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران 7 500 متر جوانان بانوان 0 12 1400-08-04
ملینا شوندی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران 6 500 متر جوانان بانوان 61 18 1400-08-04
ملینا شوندی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 5 اومنیوم جوانان بانوان 122 24 1400-08-05
سارینا حسین خانی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ جوانان بانوان 0 12 1400-08-04
مبینا کلهر مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 61 18 1400-08-05
سارینا حسین خانی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 0 12 1400-08-05