بسیج سپاه قدس گیلان

بسیج سپاه قدس گیلان
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
محمدمهدی امیری سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 12 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 39 0 1401-09-05
محمدمهدی امیری سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 6 1000 متر جوانان آقایان 56 18 1401-09-05
محمدمهدی امیری سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 18 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
محمدمهدی امیری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 6 1000 متر جوانان آقایان 56 18 1401-02-22
محمدمهدی امیری سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 12 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 39 0 1401-02-22
محمدمهدی امیری سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 19 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 18 0 1401-02-21
محمدمهدی امیری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 18 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22