وحيد صالح

وحيد صالح
14
قد ----
وزن ----
مربی

سن uci 36

افتخارات

0

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری