مهدی مومیوند11

مهدی مومیوند11
11
قد 168
وزن 70
سن uci 40
مربی

0

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p