2

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

مرتضی لطفی مرادیان

مرتضی لطفی مرادیان
4
27 سن UCI
---- قد
---- وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p