مرتضی بهرام دخت

مرتضی بهرام دخت
91
7

تعداد مسابقات

154

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان gap تاریخ
1 جام آزاد اصفهان پیشکسوتان 3 0 کاپ کلاس 3 استقامت جاده هیئت کیش MASTERB اصفهان 42 0 1403-03-11
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری