3

تعداد مسابقات

25

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

محمدمهدی یوسفی

محمدمهدی یوسفی
28
19 سن UCI
180 قد
62 وزن
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی شماره مکان مسافت زمان امتیازداخلی تاریخ
1 قهرمانی استان همدان 2 0 استانی استقامت جاده هیات نهاوند بزرگسالان آقایان همدان 25 0 1402-03-16
امتیاز رنکینگ = vo2p