علی قیاسی

علی قیاسی
40
قد 182
وزن 75
سن uci 28
مربی

0

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p