0

تعداد مسابقات

0

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

علی قیاسی

علی قیاسی
13
27 سن UCI
182 قد
75 وزن

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p