احسان سلیمانیان

احسان سلیمانیان
28
قد ?
وزن ?
سن uci 35
تیم آزاد
مربی

1

تعداد مسابقات

20

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

رکوردی ثبت نشده است

امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری