هیات قم

هیات قم
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سیدعلی ایزدی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 7 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 51 12 1401-05-25
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 15 1401-05-22
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 6 1401-05-21
سیدمهدی میرباقری فیروزآبادی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 23 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
سیدعلی ایزدی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 27 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 4 0 1401-03-19
وحید دهقان زاده بافقی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 23 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 8 0 1401-03-19
سیدعلی ایزدی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 18 استقامت جاده آزاد آقایان 18 0 1401-03-19
حمید سجادی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 55 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
وحید دهقان زاده بافقی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 41 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
دانیال فرزانه اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 9 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
آرمین میرزائی مقدم مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 19 اسپرینت بزرگسالان آقایان 14 0 1401-02-06
سیدعلی ایزدی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 21 اسپرینت بزرگسالان آقایان 10 0 1401-02-06
علی جهانگیری کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 9 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
محمد مسعودی قهرمانی کشور BMX - پارک قهرمانی کشور تهران 1 کلاس ازاد جوانان آقایان 100 100 1400-12-12
سیدعلی ایزدی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 4 0 1400-09-26
آرمین میرزائی مقدم مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1400-09-26
شهرام حاجیوند مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1400-09-26
آرمین میرزائی مقدم مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 23 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 8 0 1400-09-25
سیدعلی ایزدی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 22 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 9 0 1400-09-25
سینا نوروزی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 15 کراس کانتری جوانان آقایان 23 0 1400-09-18
محمدامین رضوی پور چشمه گل مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 23 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-09-18
سیدعلی ایزدی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 9 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 43 3 1400-09-18
طاها لطفی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 7 کراس کانتری جوانان آقایان 51 12 1400-09-18
علی جهانگیری مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 6 کراس کانتری جوانان آقایان 56 18 1400-09-18
علی جهانگیری مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 7 کراس کانتری جوانان آقایان 51 12 1400-08-11
سید محمد حامد موسوی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 1 0 1400-08-11
سیدعلی ایزدی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 12 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 35 0 1400-08-11
سینا نوروزی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 15 کراس کانتری جوانان آقایان 23 0 1400-08-11
طاها لطفی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 13 کراس کانتری جوانان آقایان 29 0 1400-08-11
آرمین میرزائی مقدم کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
طاها لطفی جایزه بزرگ کراس کانتری کاپ کلاس 1 ارومیه DNS کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-05-08
علی جهانگیری کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 6 کراس کانتری جوانان آقایان 56 0 1400-03-21
طاها لطفی کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 7 کراس کانتری جوانان آقایان 51 0 1400-03-21
علی جهانگیری جایزه بزرگ کراس کانتری کاپ کلاس 1 ارومیه DNS کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-05-08