هیات شهر تبریز

هیات شهر تبریز
تبریز شهر
ناصرهوشیار مدیر
---- تاسیس
اداره ورزش و جوانان اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
رضا انوری استعداد های برتر تبریز 200متر 84- 85 استانی تبریز 5 اسپرینت نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
پرهام صالح قدیمی استعداد های برتر دورحذفی 86- 87 استانی تبریز 9 دورحذفی نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
شایان مدرس خیابانی استعداد های برتر دورحذفی 86- 87 استانی تبریز 6 دورحذفی نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
طاها صامی استعداد های برتر دورحذفی 86- 87 استانی تبریز 4 دورحذفی نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
رضا انوری استعداد های برتر دورحذفی 84- 85 استانی تبریز 5 دورحذفی نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
عرفان محمودی استعداد های برتر تبریز 200متر 85- 86 استانی تبریز 3 اسپرینت نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
محمد عبدلی حیدری استعداد های برتر تبریز 200متر 85- 86 استانی تبریز 6 اسپرینت نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
امیرحسین ابرار اصل استعداد های برتر تبریز 200متر 85- 86 استانی تبریز 7 اسپرینت نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
امیرحسین ابرار اصل استعداد های برتر تبری200متر85- 86 استانی تبریز 7 دورحذفی نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
محمد عبدلی حیدری استعداد های برتر تبری200متر85- 86 استانی تبریز 10 دورحذفی نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
عرفان محمودی استعداد های برتر تبری200متر85- 86 استانی تبریز 2 دورحذفی نوجوانان آقایان 0 0 1400-09-04
احسان محمودی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
احسان محمودی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
احسان محمودی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
احسان محمودی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
احسان محمودی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
پردیس فیض الهی استعدادیابی تبریز استانی تبریز 7 استقامت جاده نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
ملیکا میرزایی دیزج استعدادیابی تبریز استانی تبریز 6 استقامت جاده نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
زهرا زارع وحید استعدادیابی تبریز استانی تبریز 2 استقامت جاده نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
ملیکا میرزایی دیزج استعدادیابی تبریز استانی تبریز 8 تایم تریل انفرادی نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
پردیس فیض الهی استعدادیابی تبریز استانی تبریز 5 تایم تریل انفرادی نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
زهرا زارع وحید استعدادیابی تبریز استانی تبریز 4 تایم تریل انفرادی نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
حسن سیف الهی فرد کاپ کوهستان قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 100 0 1400-03-21
یزدان ایمان زاده تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 9 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
علی اهری پور تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
مهدی مطاعی سفیده خوان تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
سبحان الدین فخیمی جایزه بزرگ کراس کانتری کاپ کلاس 1 ارومیه DNS کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-05-08
عبدالرضا برادران شکوهی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
سبحان الدین فخیمی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
مسعود پورقاسم تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
سینا امیری سلیمانی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
محمد رضا صادق زاده اقدم انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 3 استقامت جاده جوانان آقایان 75 0 1400-04-03
امیررضا ثروین تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
ائلمان عابدی انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 2 استقامت جاده جوانان آقایان 85 0 1400-04-03
سعید معتمدیان تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
پرهام صالح قدیمی همیاران پلیس استانی تبریز -- کراس کانتری نوجوانان آقایان 0 0 1400-07-17
احسان محمودی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
ائلمان عابدی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 8 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
آرمان سیفی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
شایان امیدفرد انتخابی تیم تبریز متولدین 85-86 استانی تبریز 5 کراس کانتری نوجوانان آقایان 61 0 1400-04-03
آرمان سیفی انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 5 استقامت جاده جوانان آقایان 61 0 1400-04-03
شایان مدرس خیابانی همیاران پلیس استانی تبریز 3 کراس کانتری نوجوانان آقایان 0 0 1400-07-17
مهدی مطاعی سفیده خوان انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 1 استقامت جاده جوانان آقایان 100 0 1400-04-03
سبحان الدین فخیمی انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 7 استقامت جاده جوانان آقایان 51 0 1400-04-03
احسان محمودی انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 6 استقامت جاده جوانان آقایان 56 0 1400-04-03
امیررضا ثروین انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 9 استقامت جاده جوانان آقایان 43 0 1400-04-03
عرفان محمودی انتخابی تیم تبریز متولدین 85-86 استانی تبریز 4 کراس کانتری نوجوانان آقایان 67 0 1400-04-03
رضا انوری همیاران پلیس استانی تبریز -- کراس کانتری نوجوانان آقایان 0 0 1400-07-17
امیرحسن علی ویردی انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 3 کراس کانتری جوانان آقایان 75 0 1400-04-03
مهرداد مرادی انتخابی تیم تبریز متولدین 82-83-84 استانی تبریز 5 کراس کانتری جوانان آقایان 61 0 1400-04-03
امیرمحمد کریم پور همیاران پلیس استانی تبریز -- کراس کانتری نوجوانان آقایان 0 0 1400-07-17
سینا امیری سلیمانی جایزه بزرگ کراس کانتری کاپ کلاس 1 ارومیه DNS کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-05-08
طاها صامی همیاران پلیس استانی تبریز 1 کراس کانتری نوجوانان آقایان 0 0 1400-07-17
محمد رضا صادق زاده اقدم تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28