هیات تنکابن

هیات تنکابن
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
عرشیا جوانبخت لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 24 کریتریوم آزاد آقایان 8 0 1401-06-18
علیرضا کبودی لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 19 کریتریوم آزاد آقایان 16 0 1401-06-18
امین پورنجف لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 8 کریتریوم آزاد آقایان 47 0 1401-06-18
صادق دیلمانی نژاد لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 35 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1401-06-18
حمید کلهری لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 32 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1401-06-18
علیرضا کبودی لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 21 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-06-11
امین پورنجف لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 15 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-06-11
متین مهدوی دهاقانی لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 14 استقامت جاده آزاد آقایان 26 0 1401-06-11
حمید کلهری لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 11 استقامت جاده آزاد آقایان 35 0 1401-06-11
عرشیا جوانبخت لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 10 استقامت جاده آزاد آقایان 39 0 1401-06-11
صادق دیلمانی نژاد لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل -- استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-06-11
نیما فرزام کاپ کوهستان تنکابن کاپ کلاس 3 تنکابن 4 کراس کانتری پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-04-24
صادق دیلمانی نژاد جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 50 سال به بالا کاپ کلاس 3 تنکابن 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
حمید کلهری جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-03
امین پورنجف جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-03
عرشیا جوانبخت جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-03
علیرضا کبودی جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 40 سال تا 49 کاپ کلاس 3 تنکابن 2 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
متین مهدوی دهاقانی جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-04-03
امین پورنجف لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 16 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 20 0 1401-03-19
متین مهدوی دهاقانی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 15 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 23 0 1401-03-19
متین مهدوی دهاقانی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 16 استقامت جاده آزاد آقایان 23 0 1401-03-19
امین پورنجف لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 52 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
علیرضا کبودی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 43 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
حمید کلهری لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 40 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
صادق دیلمانی نژاد مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا DNS استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-07
صادق دیلمانی نژاد مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 36 دورحذفی آزاد آقایان 0 0 1400-07-02
صادق دیلمانی نژاد مرحله اول لیگ مازندران (بالای 45 سال) استانی میاندرود ساری 12 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 1 0 1400-06-26
صادق دیلمانی نژاد مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 6 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
بردیا فرهنگ کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
بردیا فرهنگ مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 16 کراس کانتری جوانان آقایان 20 0 1400-09-18
حمید کلهری مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 16 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 26 0 1400-09-18
متین مهدوی دهاقانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 11 کراس کانتری جوانان آقایان 35 0 1400-09-18
متین مهدوی دهاقانی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 9 کراس کانتری جوانان آقایان 43 3 1400-08-11
بردیا فرهنگ قهرمانی استان مازندران استانی بهشهر 1 کراس کانتری جوانان آقایان 0 5 1400-08-02
متین مهدوی دهاقانی قهرمانی استان مازندران استانی بهشهر 2 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-08-02
حمید کلهری قهرمانی استان مازندران استانی بهشهر 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 5 1400-08-02
حمید کلهری مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 11 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 39 0 1400-08-11
بردیا فرهنگ مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 18 کراس کانتری جوانان آقایان 16 0 1400-08-11
مهدی فرقانی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 13 استقامت جاده آزاد آقایان 29 0 1400-08-07
علیرضا کبودی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 6 استقامت جاده آزاد آقایان 56 0 1400-08-07
حمید کلهری مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 5 استقامت جاده آزاد آقایان 61 0 1400-08-07
حمید کلهری مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 6 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 56 0 1400-07-16
علیرضا کبودی مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 6 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
مهدی فرقانی مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 6 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
سجاد بادری قهرمانی استان مازندران استانی بهشهر -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-02
بردیا فرهنگ کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر DNF استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-03-06
مقداد الیاسی قهرمانی استان مازندران استانی بهشهر -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-02
حمید کلهری مسابقه انتخابی استان مازندران استانی ساری 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 0 1400-04-04
حمید کلهری مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 8 دورحذفی آزاد آقایان 47 0 1400-07-02
علیرضا کبودی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 18 دورحذفی آزاد آقایان 16 0 1400-07-02
حمید کلهری مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1400-06-26
مهدی فرقانی مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 6 0 1400-06-26
مهدی فرقانی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 34 دورحذفی آزاد آقایان 0 0 1400-07-02
علیرضا کبودی مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1400-06-26
امین زمانی مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
امین زمانی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 24 دورحذفی آزاد آقایان 7 0 1400-07-02
حمید کلهری کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 22 استقامت جاده آزاد آقایان 9 0 1400-03-06
محمد شاهپوری کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 34 استقامت جاده آزاد آقایان 1 0 1400-03-06