هیات بم

هیات بم
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
الهام غلامی فخبی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-16
سارا کشن فلاح مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 51 0 1401-02-16
فاطمه ولايتی سوپرلیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران 7 500 متر بزرگسالان بانوان 51 12 1401-05-01
نرجس الهی سوپرلیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران 6 500 متر بزرگسالان بانوان 56 18 1401-05-01
نرجس الهی لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 13 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 29 0 1401-05-01
فاطمه ولايتی لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 12 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 32 0 1401-05-01
فاطمه ولايتی لیگ - دورامتیازی - م2 سوپرلیگ تهران DNS دورامتیازی بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
نرجس الهی لیگ -تیم اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران DNF تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
فاطمه ولايتی لیگ -تیم اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران DNF تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
فاطمه صفوی گردینی لیگ -تیم اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران DNF تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
آریانا ولی نژادبیرانوند سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 8 اسکرچ بزرگسالان بانوان 47 6 1401-02-18
نرجس الهی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 500 متر بزرگسالان بانوان 43 3 1401-02-18
ام سلمه محمد آبادی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 0 0 1401-02-18
نسیم محمد رضایی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 0 0 1401-02-18
فاطمه ولايتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 134 0 1401-02-18
الهام غلامی فخبی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-18
نرجس الهی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-18
فاطمه ولايتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 14 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 26 0 1401-02-18
فاطمه ولايتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 11 اسکرچ بزرگسالان بانوان 35 0 1401-02-18
هلن زارعی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 6 استقامت جاده جوانان بانوان 56 18 1400-09-02
ساناز ایرانمنش مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 5 استقامت جاده جوانان بانوان 61 24 1400-09-02
هلن زارعی مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 5 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 61 6 1400-09-03
ساناز ایرانمنش مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 4 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 67 9 1400-09-03