هیات استان فارس

هیات استان فارس
شیراز شهر
مجتبی زینلی مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
حسین سینایی فرد سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران DNF اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
سیدمعین رامشکی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 15 اسپرینت جوانان آقایان 23 0 1401-09-05
مرتضی کوه مال جهرمی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 12 اسپرینت جوانان آقایان 32 0 1401-09-05
امیرعلی پیروی استعدادهای برتر کشور - 200متر - متولدین 85 قهرمانی کشور تبریز 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-28
احمدرضا بهزادی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 29 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 2 0 1401-06-24
حسین سینایی فرد قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 19 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 14 0 1401-06-24
فاطمه عباسی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 1 کراس کانتری جوانان بانوان 100 100 1401-06-22
فرانک پرتوآذر قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 1 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 100 100 1401-06-22
علیرضا حاجتی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 17 کراس کانتری جوانان آقایان 18 0 1401-06-22
رامتین بیضاوی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 12 کراس کانتری جوانان آقایان 32 1 1401-06-22
نیما جمشیدی اردكانی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 6 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 30 1401-06-22
فرشید صلاحیان قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 75 60 1401-06-22
فراز شکری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 100 100 1401-06-22
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 7 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 20 20 1401-04-13
نیما جمشیدی اردكانی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
محمدحسین امینی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
فرشید صلاحیان قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 20 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
فرشید صلاحیان قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
فاطمه عباسی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 7 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 51 3 1400-04-11
نگار کریمی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران -- تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1400-04-11
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 5 1400-04-11
محمد خواجه زاده سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
مرتضی کوه مال جهرمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
حسین سینایی فرد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 150 0 1401-02-22
سیدمعین رامشکی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سیدمعین رامشکی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمد خواجه زاده سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمد خواجه زاده سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
مرتضی کوه مال جهرمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
مرتضی کوه مال جهرمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
حسین سینایی فرد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
حسین سینایی فرد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
احمدرضا بهزادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
احمدرضا بهزادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ساره صابری قهرمانی کشور BMX - ریسینگ قهرمانی کشور تهران 5 کلاس ازاد بزرگسالان بانوان 61 40 1400-12-12
علی سجادی نیا مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز DNS دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-19
احمدرضا عباسی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 25 دانهیل بزرگسالان آقایان 6 0 1400-09-19
آرش زارعی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 23 دانهیل بزرگسالان آقایان 8 0 1400-09-19
طاها قاسم نژاد مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 25 کراس کانتری جوانان آقایان 7 0 1400-09-18
طاها شاپوری نیا مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 21 کراس کانتری جوانان آقایان 10 0 1400-09-18
علی قربانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 34 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 2 0 1400-09-18
حسین صلاحیان قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
فاطمه قاضی زاده قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 7 کراس کانتری جوانان بانوان 51 10 1400-05-16
نیما جمشیدی اردكانی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 2 کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 85 35 1400-05-18
فرانک پرتوآذر قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران DNF کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1400-05-16
سهراب پیل تن قهرمانی کشور جاده50- 54 قهرمانی کشور کرج 2 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 15 0 1400-09-07
مسعود جمیل زاده قهرمانی کشور جاده45- 49 قهرمانی کشور کرج 10 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 1 0 1400-09-07
محمد صابریان قهرمانی کشور جاده35- 39 قهرمانی کشور کرج 12 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
مجتبی زینلی قهرمانی کشور جاده40- 44 قهرمانی کشور کرج 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 10 0 1400-09-07
عبدالغفور اسمعیل پورجهرمی قهرمانی کشور جاده55- 59 قهرمانی کشور کرج 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 3 0 1400-09-07
محمدهادی اژدهاکش قهرمانی کشور جاده60- 64 قهرمانی کشور کرج 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 3 0 1400-09-07
ایرج برویس قهرمانی کشور جاده65- 69 قهرمانی کشور کرج 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 10 0 1400-09-07
مجتبی زینلی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان40- 44 قهرمانی کشور کرج 1 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 20 0 1400-09-06
سهراب پیل تن قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان50- 54 قهرمانی کشور کرج 2 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 15 0 1400-09-06
مسعود جمیل زاده قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان45- 49 قهرمانی کشور کرج 8 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 3 0 1400-09-06
عبدالغفور اسمعیل پورجهرمی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان55- 59 قهرمانی کشور کرج 9 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 2 0 1400-09-06
محمدهادی اژدهاکش قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان60- 64 قهرمانی کشور کرج 6 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 6 0 1400-09-06
ایرج برویس قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان65- 69 قهرمانی کشور کرج 4 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 10 0 1400-09-06
محمد صابریان قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان 35-39 قهرمانی کشور کرج 16 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-06
نگار کریمی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 11 استقامت جاده جوانان بانوان 39 3 1400-04-10
سميرا ميری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1400-05-16
فاطمه قاضی زاده قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 51 10 1400-07-03
فاطمه قاضی زاده قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 7 اومنیوم جوانان بانوان 102 20 1400-07-03
فاطمه قاضی زاده قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 5 500 متر جوانان بانوان 67 40 1400-07-03
زهرا نوذری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان بانوان 0 3 1400-05-16
رضا نفری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 11 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 39 3 1400-05-18
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 51 20 1400-07-03
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 48 1 1400-07-03
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 7 اسکرچ بزرگسالان بانوان 56 20 1400-07-03
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 5 500 متر بزرگسالان بانوان 61 40 1400-07-03
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 6 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 56 30 1400-04-10
فاطمه یوسفی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 5 اومنیوم بزرگسالان بانوان 122 40 1400-07-03
فاطمه عباسی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 3 کراس کانتری جوانان بانوان 75 60 1400-05-16
فاطمه عباسی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 8 استقامت جاده جوانان بانوان 51 10 1400-04-10
سعید ستارزاده مسابقه آزاد استان فارس/ فسا استانی فسا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
محمد سنایی جهرمی مسابقه آزاد استان فارس/ فسا استانی فسا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
ایمان آزادی مسابقه آزاد استان فارس/ فسا استانی فسا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
فرشید صلاحیان قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 85 75 1400-05-18
مهدی سعیدی فارسی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-22
حمید خوش آبی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 45 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
احد هاشمی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 47 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
مهدی سعیدی فارسی قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 19 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1400-06-22
مهدی بخشی نژاد قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 15 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 100 1 1400-06-22
مرتضی کوه مال جهرمی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 29 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
مرتضی کوه مال جهرمی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 39 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
احد هاشمی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 43 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حمید خوش آبی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 45 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مهدی سعیدی فارسی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران DNS اومنیوم بزرگسالان آقایان 0 1 1400-06-22
مهدی بخشی نژاد قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 15 اسپرینت بزرگسالان آقایان 23 1 1400-06-26
مهرنوش شبانی سفیددشتی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 11 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 35 3 1400-05-16
محمد مهدی محمدی قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 17 استقامت جاده جوانان آقایان 20 0 1400-04-14
مرتضی کوه مال جهرمی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 48 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
حمید خوش آبی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 46 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
احد هاشمی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 28 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سیدحسن جعفری مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند DNS استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
مرتضی کوه مال جهرمی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 46 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
حمید خوش آبی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 45 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد مهدی محمدی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 11 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 35 0 1400-04-15
احد هاشمی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 37 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مهدی بخشی نژاد قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 12 1000 متر بزرگسالان آقایان 32 1 1400-06-26
مهدی سعیدی فارسی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 28 کیرین بزرگسالان آقایان 3 0 1400-06-22
مهدی بخشی نژاد قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 21 کیرین بزرگسالان آقایان 10 0 1400-06-22