رایدر آزاد

رایدر آزاد
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
بهروز فرزاد سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1401-08-24
سیدصالح طبیب زاده استعدادهای برتر کشور - 200متر - متولدین 85 قهرمانی کشور تبریز -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-28
ابوذر میرزائی مشکلهء لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-31
حامد نجاری بلالمی لیگ مازندران - جاده - م3 استانی فریدونکنار -- استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-07-01
حامد نجاری بلالمی لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-31
معین سالاری جوبنی لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-31
سید علی حسینی لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-31
آرین محجوب لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
پرهام نبوی بندبن لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
امیرمحمد محمدی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
محمدامین وهاب زاده کمساری لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 2 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
محمدامین اشرفیان لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 3 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
ابوالفضل نقی نژاد لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 1 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
امین خجسته لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
هوشنگ امینی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 2 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
بیژن امیرآخوری لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
وحيد آذريان لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
میلاد رمضانی خرازی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
داریان انکاری لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
حامد نجاری بلالمی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
امیرمحمد محمدی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
علیرضا حامد سنگری لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
ابوذر میرزائی مشکلهء لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
پرهام نبوی بندبن لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
امیرحسین فلاح لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
سید علی حسینی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
فراز شکری مرحله نهم وردکاپ بین المللی Italy DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-13
سمیه داودآبادی فراهانی مرحله نهم وردکاپ بین المللی Italy DNF دانهیل بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-11
طاها قابلی مرحله نهم وردکاپ بین المللی Italy 136 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-11
حسین زنجانیان مرحله نهم وردکاپ بین المللی Italy 133 دانهیل بزرگسالان آقایان 0