ایران زمین (تهران)

ایران زمین (تهران)
تهران شهر
بیژن امیرآخوری مدیر
1397 تاسیس
مدیر تیم اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
پریسا مجنونی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 75 12 1401-02-16
بیژن امیرآخوری لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
سینا امیرلی سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 32 استقامت جاده آزاد آقایان 7 0 1401-05-31
فرشاد اشتیانی عرقی سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 27 استقامت جاده آزاد آقایان 10 0 1401-05-31
مهدی علمایی سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 5 استقامت جاده آزاد آقایان 61 24 1401-05-31
امین خجسته سوپر لیگ - استقامت - م3 سوپرلیگ نکا 34 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-05-31
امید اسفندیاری سوپرلیگ - تایم تریل - م3 سوپرلیگ نکا 30 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
بیژن امیرآخوری سوپرلیگ - تایم تریل - م3 سوپرلیگ نکا 29 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 8 0 1401-05-30
مهدی علمایی سوپرلیگ - تایم تریل - م3 سوپرلیگ نکا 17 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 29 0 1401-05-30
فرشاد اشتیانی عرقی سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 26 0 1401-05-02
مصطفی لقمانیان سوپر لیگ - تایم تریل - م2 سوپرلیگ سیرجان 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1401-05-02
مصطفی لقمانیان سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
فرشاد اشتیانی عرقی سوپر لیگ - جاده - م2 سوپرلیگ سیرجان 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1401-05-03
فرشاد اشتیانی عرقی سوپر لیگ - جاده - م1 سوپرلیگ جلفا 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1401-02-27
حسین علیزاده سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 22 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
علیرضا زهری سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 20 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1401-02-28
مصطفی لقمانیان سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ جلفا 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1401-02-28
پریسا مجنونی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 51 12 1401-02-18
پریسا مجنونی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 اسکرچ بزرگسالان بانوان 43 3 1401-02-18
بهاره عرب مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-15
سارا کشن فلاح مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-15
بهاره عرب مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
پریسا مجنونی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
وحید لطفی مهیاری مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 4 0 1400-08-14
وحید لطفی مهیاری مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 25 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1400-08-13
بیژن امیرآخوری جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
پریسا مجنونی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
امید اسفندیاری کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 34 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
عبدالرحیم براتی زانیانی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 32 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
مصطفی لقمانیان مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 26 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 14 0 1400-08-13
پریسا مجنونی مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
شهلا بیگدلی مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
بهاره عرب مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
سارا کشن فلاح مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
بهاره عرب مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 39 0 1400-08-05
سارا کشن فلاح مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
بیژن امیرآخوری لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-09
بیژن امیرآخوری مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-06
نيما صمدی فر کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
امید اسفندیاری کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
امید اسفندیاری مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-07-30
محمد عزیزی مسابقه آزاد استان فارس/ فسا استانی فسا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
بیژن امیرآخوری تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 7 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-04-28
مصطفی لقمانیان مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 3 3000 متر بزرگسالان آقایان 75 0 1400-05-22
علیرضا زهری مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 54 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
حمیدرضا طوسی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
عبدالرحیم براتی زانیانی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 0 1400-07-08
مصطفی لقمانیان مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
امید اسفندیاری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
مهدی علمایی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1400-07-08
مصطفی لقمانیان مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1400-07-22
مصطفی لقمانیان مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 52 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
محمد عزیزی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1400-07-08
عبدالرحیم براتی زانیانی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 32 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
امید اسفندیاری مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 30 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 10 0 1400-07-09
مصطفی لقمانیان مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1400-07-09
بیژن امیرآخوری مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 34 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
امید اسفندیاری مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 29 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 8 0 1400-07-22
محمد عزیزی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 46 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
امید اسفندیاری مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-22
علی حداد قابل تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
عبدالرحیم براتی زانیانی مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 47 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
بیژن امیرآخوری مرحله دوم لیگ برتر جاده استقامت سوپرلیگ رامسر 73 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22