Tag Archives: کراس کانتری

مقایسه میزان فشار وارده در مسابقه کراس کانتری ماراتن قهرمانی جهان با استقامت جاده

در این مقاله تحلیل و آنالیزی از میزان فشار وارده و میزان سختی مسابقه قهرمانی جهان کراس کانتری ماراتن در رشته کوهستان با رشته استقامت جاده در مسابقات قهرمانی جهان 2023 گلاسگوی اسکاتلند را انجام میدهیم

ادامه مطلب