14

تعداد مسابقات

250

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان تاریخ
1 جام آزاد اصفهان پیشکسوتان -- 0 کاپ کلاس 3 استقامت جاده VIB - Natural Greatness پیشکسوتان بالای 45 اصفهان 30 1403-03-04
2 جام آزاد شهید شیرودی تنکابن 2 0 کاپ کلاس 1 استقامت جاده VIB - Natural Greatness پیشکسوتان بالای 45 تنکابن 70 1403-02-21
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری