4

رده بندی لیگ دسته اول دورامتیازی بزرگسالان آقایان

1

رده بندی لیگ دسته اول تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان

10

رده بندی سوپرلیگ استقامت جاده جوانان آقایان

2

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان آقایان

31

تعداد مسابقات

پوریا یعقوبی

پوریا یعقوبی
3
17 سن
182 قد
68 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 جایزه بزرگ رامسر - 4 15 0 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان رامسر 0 1401-03-17
2 مسابقه جایزه بزرگ فریدونکنار 11 4 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 52 فریدونکنار 0 1401-03-11
3 جایزه بزرگ ورامین 18 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 76 ورامین 01:22:25.250 0 1401-03-13
4 سوپر لیگ 1 26 0 سوپرلیگ استقامت جاده دانشگاه آزاد تبریز بزرگسالان آقایان 56 جلفا 02:39:00.000 0 1401-02-27
5 سوپر لیگ - پیست - 1 1 60 سوپرلیگ اسکرچ دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 72 تهران 100 1401-02-22
6 سوپر لیگ - پیست - 1 1 60 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 72 تهران 00:03:44.440 100 1401-02-22
7 سوپر لیگ - تایم تریل - 1 9 0 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 76 تهران 00:18:28.660 43 1401-02-21
8 سوپر لیگ - جاده - 1 2 45 سوپرلیگ استقامت جاده دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 76 تهران 02:03:44.000 85 1401-02-22
9 مرحله ی نخست لیگ 9 0 لیگ دسته اول دورحذفی جگوار البرز بزرگسالان آقایان 36 تهران 43 1401-02-06
10 مرحله ی نخست لیگ 4 15 لیگ دسته اول دورامتیازی جگوار البرز بزرگسالان آقایان 36 تهران 67 1401-02-06
11 مرحله ی نخست لیگ 2 22 لیگ دسته اول تعقیبی انفرادی جگوار البرز بزرگسالان آقایان 36 تهران 00:05:02.476 85 1401-02-06