بنیامین فنایی بنکدار | دوچرخه سواری مدرن

3

رده بندی کاپ کلاس 1 کراس کانتری جوانان آقایان

34

تعداد مسابقات

بنیامین فنایی بنکدار

بنیامین فنایی بنکدار
12
18 سن
180 قد
63 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 تور سهند - مجموع کلی 2 30 تور کلاس 1 کراس کانتری رایدر آزاد جوانان آقایان 280 مراغه 02:26:22.000 0 1401-03-21
2 تور سهند - روز دوم 2 0 تور کلاس 1 کراس کانتری رایدر آزاد جوانان آقایان 280 مراغه 00:53:16.110 0 1401-03-20
3 تور سهند - روز نخست 2 0 تور کلاس 1 کراس کانتری ماراتن رایدر آزاد جوانان آقایان 280 مراغه 01:33:06.000 0 1401-03-19
4 سوپر لیگ - پیست - 1 -- 0 سوپرلیگ اومنیوم دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان تهران 0 1401-02-22
5 سوپر لیگ - پیست - 1 -- 0 سوپرلیگ دورامتیازی دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان تهران 0 1401-02-22
6 سوپر لیگ - پیست - 1 2 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 73 تهران 00:01:09.565 170 1401-02-22
7 سوپر لیگ - جاده - م1 29 0 سوپرلیگ استقامت جاده دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 78 تهران 02:20:30.000 0 1401-02-22
8 کاپ آزاد کوهستان - قزوین 2 0 کاپ کلاس 1 کراس کانتری تبریز سیتی بایک شاپ جوانان آقایان 2 قزوین 0 1400-12-13