2

رده بندی لیگ دسته اول دورامتیازی بزرگسالان آقایان

25

رده بندی لیگ دسته اول تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان

19

رده بندی لیگ دسته اول استقامت جاده آزاد آقایان

25

تعداد مسابقات

امیرحسین محمدی روشناوند

امیرحسین محمدی روشناوند
4
21 سن
184 قد
68 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 لیگ دسته یک - تایم تریل - 1 9 0 لیگ دسته اول تایم تریل انفرادی رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آزاد آقایان 10 گرگان 00:09:57.750 43 1401-03-19
2 لیگ دسته یک م 1 1 30 لیگ دسته اول استقامت جاده رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آزاد آقایان 10 گرگان 100 1401-03-19
3 مرحله ی نخست لیگ 2 22 لیگ دسته اول دورامتیازی رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بزرگسالان آقایان 22 تهران 85 1401-02-06
4 مرحله ی نخست لیگ 5 12 لیگ دسته اول تعقیبی انفرادی رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بزرگسالان آقایان 22 تهران 00:05:12.611 61 1401-02-06