1

رده بندی کاپ کلاس 1 کراس کانتری جوانان آقایان

30

تعداد مسابقات

پرهام شهسواری

پرهام شهسواری
5
18 سن
180 قد
70 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 Vekse MTB Cup 2 18 بین المللی کراس کانتری آکادمی ملی فراز جوانان آقایان Turkiye 0 1401-02-25
2 تور سهند - مجموع کلی 1 40 تور کلاس 1 کراس کانتری رایدر آزاد جوانان آقایان 273 مراغه 02:24:23.000 0 1401-03-21
3 تور سهند - روز دوم 1 0 تور کلاس 1 کراس کانتری رایدر آزاد جوانان آقایان 273 مراغه 00:52:04.890 0 1401-03-20
4 تور سهند - روز نخست 1 0 تور کلاس 1 کراس کانتری ماراتن رایدر آزاد جوانان آقایان 273 مراغه 01:32:19.000 0 1401-03-19
5 کاپ آزاد کوهستان - قزوین 1 0 کاپ کلاس 1 کراس کانتری آکادمی ملی فراز جوانان آقایان 34 قزوین 0 1400-12-13