6

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی جوانان آقایان

6

رده بندی سوپرلیگ تایم تریل انفرادی جوانان آقایان

27

تعداد مسابقات

آتبین بهزاد

آتبین بهزاد
2
18 سن
188 قد
80 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 انتخابی تیم ملی 10 0 کاپ کلاس 3 اومنیوم رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 8 تهران 0 1401-03-04
2 سوپر لیگ - پیست - 1 2 45 سوپرلیگ 1000 متر آینده سازان لرستان جوانان آقایان 17 تهران 00:01:10.690 85 1401-02-22
3 سوپر لیگ - پیست - 1 DNF 0 سوپرلیگ اسکرچ آینده سازان لرستان جوانان آقایان 17 تهران 0 1401-02-22
4 سوپر لیگ - پیست - 1 2 45 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی آینده سازان لرستان جوانان آقایان 17 تهران 00:03:44.680 85 1401-02-22
5 سوپر لیگ - تایم تریل - 1 2 18 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی آینده سازان لرستان جوانان آقایان 17 تهران 00:17:21.880 85 1401-02-21
6 سوپر لیگ - پیست - 1 DNS 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت آینده سازان لرستان جوانان آقایان 17 تهران 0 1401-02-22
7 سوپر لیگ - جاده - 1 DNF 0 سوپرلیگ استقامت جاده آینده سازان لرستان جوانان آقایان 17 تهران 0 1401-02-22