3

رده بندی لیگ دسته اول دورامتیازی بزرگسالان آقایان

22

رده بندی لیگ دسته اول اسکرچ بزرگسالان آقایان

16

رده بندی لیگ دسته اول تایم تریل انفرادی آزاد آقایان

11

تعداد مسابقات

کسری قیاسی

کسری قیاسی
0
25 سن
176 قد
69 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 لیگ دسته یک - تایم تریل - 1 3 6 لیگ دسته اول تایم تریل انفرادی هیات نهاوند آزاد آقایان 3 گرگان 00:09:30.674 75 1401-03-19
2 لیگ دسته یک م 1 28 0 لیگ دسته اول استقامت جاده هیات نهاوند آزاد آقایان 3 گرگان 6 1401-03-19
3 جایزه بزرگ ورامین 21 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 54 ورامین 01:22:25.250 0 1401-03-13
4 مرحله ی نخست لیگ 6 0 لیگ دسته اول دورحذفی هیات نهاوند بزرگسالان آقایان 41 تهران 56 1401-02-06
5 مرحله ی نخست لیگ 14 0 لیگ دسته اول 1000 متر هیات نهاوند بزرگسالان آقایان 41 تهران 26 1401-02-06
6 مرحله ی نخست لیگ 5 12 لیگ دسته اول اسکرچ هیات نهاوند بزرگسالان آقایان 41 تهران 61 1401-02-06
7 مرحله ی نخست لیگ 13 0 لیگ دسته اول اسپرینت هیات نهاوند بزرگسالان آقایان 41 تهران 00:00:12.637 29 1401-02-06
8 مرحله ی نخست لیگ 7 0 لیگ دسته اول تیم اسپرینت هیات نهاوند بزرگسالان آقایان 41 تهران 0 1401-02-06
9 مرحله ی نخست لیگ 3 18 لیگ دسته اول دورامتیازی هیات نهاوند بزرگسالان آقایان 41 تهران 75 1401-02-06