8

رده بندی سوپرلیگ اسپرینت جوانان آقایان

13

تعداد مسابقات

محمدحسین نوروزی

محمدحسین نوروزی
0
18 سن
---- قد
---- وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 جام مرحوم علی اکبر یعقوبی 4 0 کاپ کلاس 3 استقامت جاده هیات استان گلستان جوانان آقایان 35 تنکابن 00:47:16.000 0 1401-04-03
2 لیگ دسته یک - تایم تریل - 1 DNS 0 لیگ دسته اول تایم تریل انفرادی هیات گنبد کاووس آزاد آقایان 102 گرگان 0 1401-03-19
3 مسابقه جایزه بزرگ فریدونکنار 34 0 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 9 فریدونکنار 0 1401-03-11
4 سوپر لیگ - پیست - 1 7 12 سوپرلیگ 1000 متر هیات گنبد کاووس جوانان آقایان 22 تهران 00:01:17.430 51 1401-02-22
5 سوپر لیگ - پیست - 1 11 0 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی هیات گنبد کاووس جوانان آقایان 22 تهران 00:04:03.650 43 1401-02-22
6 سوپر لیگ - تایم تریل - 1 20 0 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی هیات گنبد کاووس جوانان آقایان 22 تهران 00:20:17.460 16 1401-02-21
7 سوپر لیگ - پیست - 1 4 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت هیات گنبد کاووس جوانان آقایان 22 تهران 0 1401-02-22
8 سوپر لیگ - پیست - 1 6 18 سوپرلیگ اسپرینت هیات گنبد کاووس جوانان آقایان 22 تهران 56 1401-02-22
9 سوپر لیگ - پیست - 1 -- 0 سوپرلیگ اومنیوم رایدر آزاد جوانان آقایان تهران 0 1401-02-22
10 سوپر لیگ - پیست - 1 -- 0 سوپرلیگ دورامتیازی رایدر آزاد جوانان آقایان تهران 0 1401-02-22
11 سوپر لیگ - جاده - 1 DNF 0 سوپرلیگ استقامت جاده هیات گنبد کاووس جوانان آقایان 22 تهران 0 1401-02-22