5

رده بندی سوپرلیگ کیرین جوانان بانوان

8

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی جوانان بانوان

5

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان بانوان

3

رده بندی سوپرلیگ 500 متر جوانان بانوان

22

تعداد مسابقات

ستایش وجدی نعمت آباد

ستایش وجدی نعمت آباد
3
17 سن
165 قد
57 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 سوپر لیگ - پیست - 1 3 36 سوپرلیگ کیرین شهرداری تبریز جوانان بانوان 77 تهران 75 1401-02-18
2 مرحله ی نخست لیگ 3 36 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی شهرداری تبریز جوانان بانوان 77 تهران 00:03:04.505 75 1401-02-18
3 مرحله ی نخست لیگ 2 45 سوپرلیگ اسکرچ شهرداری تبریز جوانان بانوان 77 تهران 85 1401-02-18
4 مرحله ی نخست لیگ 2 45 سوپرلیگ 500 متر شهرداری تبریز جوانان بانوان 77 تهران 00:00:41.743 85 1401-02-18
5 مرحله ی نخست لیگ -- 0 سوپرلیگ استقامت جاده استان آذربایجان شرقی جوانان بانوان تهران 0 1401-02-15
6 مرحله ی نخست لیگ -- 0 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی استان آذربایجان شرقی جوانان بانوان تهران 0 1401-02-16